Prisijungti

Darbo pasiūlymų paieška


Vadovams
Specialistams
Darbininkams
Manager akademija

2008 birželio 10

Kiek įmonei kainuoja darbuotojo atranka?

Neretai tenka išgirsti argumentų, kad darbuotojų atranką organizacijai geriau atlikti savo jėgomis, nes tuomet ji lyg ir nieko nekainuoja, na, nebent reklaminis skelbimas laikraštyje… Ar iš tiesų taip? Paskaičiuokime.

Pirmas etapas: suformuluojami reikalavimai kandidatams, parengiamas skelbimo tekstas (ar numatomi kiti kandidatų paieškos šaltiniai). Paprastai šio etapo darbus atlieka personalo specialistas ir tiesioginis būsimo darbuotojo vadovas. Užtrunkama 3-4 val.

Taigi paskaičiuokime, kiek organizacijai kainuoja viena personalo specialisto darbo valanda (A) bei viena vadovo darbo valanda (B), ir gausime šio etapo darbo kainą:
4 x …... Lt (A) + 4 x …... Lt (B) = ....... Lt

Antras etapas: registruojami, peržiūrimi kandidatų siunčiami gyvenimo aprašymai (CV), tikslinami duomenys. Šį darbą dažniausiai atlieka personalo specialistas. Paprastai į vieną atrankos skelbimą (atsižvelgiant į pareigas) atsiliepia 30-100 kandidatų. Taigi, jei skaičiuotume, kad į siūlomą darbo vietą pretenduoja apie 50 kandidatų, šis darbo etapas užtruktų apie 5-6 val.
6 x ….... Lt (A) = ...... Lt

Trečias etapas: kalbamasi (dažniausiai telefonu) su kandidatais, tikslinama pateikta informacija, kviečiami į susitikimą tinkamiausi kandidatai. Tai daro personalo specialistai. Jei kalbamasi bent su puse kandidatų, užtrunkama apie 5-7 val.
7 x …... Lt (A) = ...... Lt

Ketvirtas etapas: kalbamasi su tinkamiausiais kandidatais (įvertinamos asmeninės savybės bei dalykinės žinios). Paprastai dalyvauja personalo specialistas ir tiesioginis būsimo darbuotojo vadovas. Susitikimas su vienu kandidatu užtrunka 1,5-2 valandas. Jei į pokalbius kviesime 8-10 tinkamiausių kandidatų, šis dviejų žmonių darbas užtruks apie 20 val. (pasiruošimas pokalbiui, užduočių parinkimas, pokalbis su kandidatu, susitikimo metu surinktos informacijos apibendrinimas bei analizė ir kt.).
20 x …... Lt (A) + 20 x …... Lt (B) = ...... Lt

Penktas etapas: renkamos rekomendacijos apie tinkamiausius kandidatus, analizuojama surinkta informacija, priimamas sprendimas ir neretai dar papildomai kalbamasi su 3-4 tinkamiausiais kandidatais. Pokalbiuose dalyvauja ir daugiau organizacijos darbuotojų (tos profesijos specialistai, gretimo skyriaus vadovai, aukštesnio lygio vadovas ir kt.). Šio etapo darbai trunka maždaug 10 val.
10 x …... Lt (A) + 10 x …... Lt (B) + 4 x …... Lt (kitų atrankos pokalbyje dalyvaujančių darbuotojų vienos valandos atlyginimas) = ...... Lt

Šeštas etapas: aptariami atrankos rezultatai, priimamas sprendimas, vadovas kalbasi su pasirinktu darbuotoju (aptariamos darbo sąlygos, pageidaujamas atlyginimas ir pan.). Dalyvauja būsimo darbuotojo vadovas ir personalo specialistas, o darbas užtrunka apie 2 val.

Be to, priėmus sprendimą, konkurse dalyvavusiems kandidatams personalo specialistas turi pranešti (telefonu ar paštu) apie atrankos rezultatus. Jei konkurse dalyvavo apie 50 kandidatų, šiam darbui prireikia apie 7-8 val.
10 x …... Lt (A) + 2 x …... Lt (B) = ...... Lt (Jei nesusitariama su darbuotoju dėl pageidaujamų sąlygų, gali tekti pradėti atranką iš naujo nuo penkto, o kartais ir nuo trečio ar ketvirto etapo. Kaina skaičiuojama pagal tą patį principą…)

Prie šių apskaičiavimų dar reikia pridėti:

Skelbimo kainą;

Telefono ir pašto išlaidas (CV registravimas, pradiniai pokalbiai su kandidatais, rekomendacijų rinkimas, neigiamų atsakymų siuntimas atrankoje dalyvavusiems, bet nepasirinktiems kandidatams) ir pan.

Be to, nepamirškime, kad į šią „sąmatą“ neįskaičiavome: – vadovo „galvos skausmo“: atranka vadovui nėra pats įprasčiausias darbas – jam reikia papildomai pasiruošti, juo labiau kad pats vadovas turi priimti galutinį sprendimą dėl atrankos rezultatų (o padaryta klaida šiuo atveju gana brangiai kainuoja);- didesnės klaidos tikimybės: atrankos metu galima gerai įvertinti kandidato žinias, tačiau kur kas sunkiau išsiaiškinti jo asmenines savybes, augimo bei tobulėjimo potencialą (o kaip tik šie dalykai neretai ir nulemia sėkmingą darbą), ypač jei organizacijoje nėra specialisto (psichologo), kuris galėtų pasitelkti specialiai konkretiems kandidato sugebėjimams bei įgūdžiams įvertinti tinkamas priemones (psichologinius testus, profesionaliai parengtas praktines užduotis); – organizacijos „nuostolių“ dėl kitų sustojusių darbų: vadovas keletą dienų yra atitraukiamas nuo tiesioginių darbų ir, užuot savo darbo laiką skyręs strateginiams ar kitiems svarbiems organizaciniams klausimams spręsti, turi rūpintis naujo darbuotojo paieška…

www.Takas.lt

Įrašyti komentarąKomentarai

Būk pirmas, įrašęs komentarą!