Prisijungti

Darbo pasiūlymų paieška


Vadovams
Specialistams
Darbininkams
Manager akademija

2011 rugsėjo 23

Kokias kompetencijas reikia nuolatos tobulinti, kad susirasti naują darbą arba neprarasti esamo?

Specialistai neskirdami tinkamo dėmesio savo kompetencijoms, ne tik sunkiai susiranda naują darbą, bet dažnai praranda ir jau turimą. Kiekvienas organizuotas žmogus turi atrasti laisvo laiko kurį turėtų skirti nuolatiniam asmeninių kompetencijų ugdymui. Mes nepasakosime kokiu būdu Jūs turite ugdyti savo kompetencijas, tačiau atkreipsime dėmesį į tai, kad aukštasis mokslas dažnai suteikia žinias ir labai retai kompetencijas.

Čia rasite aprašytas pagrindines kompetencijas, kurias reikia nuolatos tobulinti visos darbinės karjeros laikotarpiu.
Išskirti pagrindiniai svarbiausių kompetencijų pogrupiai:

  • Verslo kompetencijos
  • Socialinės kompetencijos
  • Profesinės kompetencijos

Verslo kompetencija .
Verslo supratimas Suprasti įmonės kurioje dirbate bendrus verslo organizavimo principus. Išmanyti verslo tikslus, strategiją, rinkos plėtros tendencijas. Žinios apie vidaus ir išorės veiksnius, turinčius įtakos verslui ir klientams.
Finansų (ekonomikos) supratimas Suprasti bendrovės/ padalinio kuriame dirbate finansinę būklę. Išmanyti biudžeto sudarymo, pajamų bei išlaidų paskirstymo ir kontrolės principus.
Žinios apie klientus Žinoti apie išorės klientus. Išsamiau pažinti vidaus klientus, jų veiklą, reikmes ir reikalavimus.
Žinios apie bendrovę Suprasti atskirų padalinių poreikius. Suprasti įmonės strategiją, tikslus, (rinkos plėtros tendencijas), žinoti Bendrovės organizacinę struktūrą – funkcijų pasiskirstymą pagal padalinius.
Orientavimasis į rezultatą Įsipareigoti ir sugebėti pasiekti tikslus, kad, pagerinus veiklos rezultatus, būtų galima sėkmingai dirbti konkurencinėmis sąlygomis.
Socialinė kompetencija .
Lyderiavimas Mokėti vadovauti komandai, nustatyti jai aiškius tikslus. Skatinti bendradarbiavimą ir aktyvumą bei atsakomybę, kad būtų pasiekti visos komandos tikslai. Įkvėpti kitus sekti savo pavyzdžiu. Sugebėti ieškoti palankių galimybių padėti kitiems lavinti savo įgūdžius, įgyti patirties ir pagerinti savo veiklos rezultatus bei skatinti saviugdą. Būti sąžiningiems ir gerbti kitus.
Įtaka ir poveikis Sugebėjimas įtikinamai perteikti savo požiūrį ir paveikti kitus. Sukurti patikimo žmogaus įvaizdį.
Paslaugumas/Orientacija į klientų aptarnavimą Pagarba klientui. Jausti pareigą padėti klientams. Stengtis nustatyti ir patenkinti jų poreikius bei garantuoti aukšto lygio aptarnavimą.
Komandinis darbas ir bendradarbiavimas Bendradarbiavimas su kitais padaliniais/skyriais. Būti pasirengus dirbti kartu su kitais, jaustis komandos dalimi, kad būtų galima pasiekti bendrų tikslų ir spręsti iškilusius uždavinius.
Komunikabilumas Sugebėti gerai reikšti savo mintis ar pateikti informaciją žodžiu ir raštu, sugebėti argumentuoti. Mokėti sudominti kitus. Sugebėti klausytis: mokėti užmegzti dialogą, o ne kalbėti vienam. Mokėti išdėstyti savo požiūrį, paveikti ir įtikinti.
Novatoriškumas Sugebėti generuoti naujas idėjas ir skatinti bei palaikyti kitų naujas idėjas.
Lojalumas Pasiekti, kad organizacijos interesai taptų svarbesni negu asmeniniai. Dirbti taip, kad būtų siekiama organizacijos tikslų, atsižvelgiant į organizacijos poreikius. Būti lojaliam darbdaviui.
Iniciatyvumas Pastoviai siekti geresnių darbo rezultatų, teikiant komandai pasiūlymus, kaip spręsti problemas, tobulinti esamus procesus.
Savarankiškumas Savarankiškai atlikti užduotis, dirbti savo iniciatyva, savo požiūrius ir nuomones pateikti aiškiai ir vienareikšmiškai.
Lankstumas Mokėti reaguoti į besikeičiančias aplinkybes ir prie jų prisitaikyt taip, kad nesumažėtų veiklos efektyvumas.
Profesinė kompetencija .
Analitinis mąstymas Sugebėti įsisavinti ir analizuoti duomenis (pateiktus raštu, žodžiu ar skaitmenine išraiška), aptikti įžvelgti problemas, numatyti formas, tendencijas/kryptis, priežastis ir sąsajas.
Konceptualus mąstymas Sugebėti matyti visą procesą kaip visumą, numatyti rezultatus, padarinius, eigos etapus bei pagrindinius veiksnius.
Planavimas ir organizavimas Mokėti nustatyti prioritetus, planuoti ir organizuoti darbą trumpam ar ilgesniam laikotarpiui, užtikrinti efektyvų laiko ir išteklių panaudojimą.
Orientavimasis į kokybę Sugebėti atlikti darbą tiksliai ir kruopščiai, užtikrinant veiklos efektyvumą. Jausti pareigą atlikti užduotis tinkamai ir laiku.
Žinios apie bendrovės kurioje dirbate produktus ir paslaugas Žinios apie bendrovės kurioje dirbate paslaugas ir produktus, kad galima būtų priimti tinkamus savo veiklos srities sprendimus.
Anglų kalbos žinios Sugebėti bendrauti angliškai žodžiu ir raštu.
Rusų kalbos žinios Sugebėti bendrauti rusiškai žodžiu ir raštu.
Darbo kompiuteriu įgūdžiai Mokėti savo darbe naudotis kompiuterine įranga bei turėti darbo”Microsoft Office” programomis įgūdžių. Turėti ECDL sertifikatą.
Bendri profesiniai įgūdžiai Plačiau suprasti su pagrindine veikla susijusias sritis.
Informacijos paieška Sugebėjimas surasti reikiamus duomenis iš įvairių šaltinių, atrinkti juos naudojant apklausos ir kitus būdus, kad būtų gautas tikslus ir pagrįstas įvertinimas.
Specifiniai profesiniai įgūdžiai Turėti išsamių savo veiklos srities žinių – sugebėti taikyti profesines žinias ir patirtį, siekiant tinkamai ir efektyviai atlikti darbą.

Jei Jūsų įmonėje nėra nuolatinio metinio kompetencijų vertinimo, šias kompetencijas Jūs turite įsivertinti asmeniškai. Vertinant kompetencijas svarbu ne balas, kurį priskirsite tam tikrai kompetencijai, o pasikeitimas, kiek pasikeitė Jūsų kompetencija per metus.

Vėlesniuose straipsniuose apžvelgsime, kaip (kur) visas šias kompetencijas galima įgyti ir kaip (kur) tobulinti.

Įrašyti komentarąKomentarai

2011 spalio 01

Įrašė: Darius

AS PIRMAS :D