Prisijungti

Darbo pasiūlymų paieška


Vadovams
Specialistams
Darbininkams
Manager akademija

2008 birželio 10

Organizacijos klimatas ir jo įvertinimas

Psichologinis organizacijos klimatas – visuma psichologinių sąlygų, įtakojančių efektyvią grupinę veiklą, produktyvumą, asmenybės raidą, darbuotojų gyvenimo kokybę ir kt. Sveikas organizacijos klimatas veikia kaip daugelio nepageidaujamų reiškinių – darbuotojų konfliktų, nelojalumo, išėjimo iš darbo – prevencinis faktorius. Įmonėse, kur vyrauja geras klimatas, atlyginimas nėra pagrindinis pasitenkinimo darbu veiksnys.
Psichologinis klimatas yra įtakojamas daugelio organizacijos charakteristikų. Reikšmingiausia iš jų – vadovaujančių darbuotojų elgesys. Taip pat svarbu organizacijos dydis ir tai, kiek laiko organizacija gyvuoja, organizacijoje dirbančių žmonių darbo planavimo, atlygio ir apdovanojimo ypatybės. Organizacijos vadovui būtina žinoti esamą psichologinio klimato lygį ir nepasitenkinimo šaltinius, nes daugelį klimatą įtakojančių faktorių galima keisti, taip gerinant darbuotojų pasitenkinimą darbu.
Mes siūlome organizacijos psichologinio klimato įvertinimą, kuris atskleidžia esamą psichologinio klimato bei gretutinių reiškinių (pasitenkinimo darbu, pasitenkinimo fizinėmis darbo sąlygomis ir kt.) lygį visoje organizacijoje bei atskiruose padaliniuose. Įvertinimas įvardija nepalankaus klimato kilimo šaltinius. Taip pat įvertiname darbuotojų lojalumą, nuostatas organizacijos atžvilgiu ir kitus organizacijos bruožus.

Įrašyti komentarąKomentarai

Būk pirmas, įrašęs komentarą!