Prisijungti

Darbo pasiūlymų paieška


Vadovams
Specialistams
Darbininkams
Manager akademija

2011 gegužės 20

Pirmąjį 2011 m. ketvirtį nedarbo lygis šalyje augo ir siekė 17,2 procento

Statistikos departamento atliekamo gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais, pirmąjį 2011 m. ketvirtį nedarbo lygis šalyje sudarė 17,2 procento ir buvo 0,1 procentinio punkto aukštesnis nei ketvirtąjį 2010 m. ketvirtį. Per metus nedarbo lygis sumažėjo 0,9 procentinio punkto.

Pirmąjį 2011 m. ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju 2010 m. ketvirčiu, vyrų nedarbo lygis padidėjo 1,3 procentinio punkto ir sudarė 20,4 procento, moterų – sumažėjo 1,2 procentinio punkto ir sudarė 13,9 procento. Mieste nedarbo lygis pirmąjį 2011 m. ketvirtį siekė 14,2, kaime – 24,4 procento.

Jaunimo (15–24 metų amžiaus asmenų) nedarbo lygis pirmąjį 2011 m. ketvirtį sudarė 34,1 procento. Per ketvirtį jaunimo nedarbo lygis padidėjo 1,7 procentinio punkto, per metus – sumažėjo 1,8 procentinio punkto.

Nedarbas 2010–2011 m.

Statistikos departamento vertinimais, pirmąjį 2011 m. ketvirtį šalyje buvo 277,6 tūkst. bedarbių, tai yra 4,3 tūkst., arba 1,5 procento, mažiau nei ketvirtąjį 2010 m. ketvirtį. Per metus bedarbių skaičius sumažėjo 15,8 tūkst., arba 5,4 procento.

Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais, daugiau kaip pusė (58,1 proc.) bedarbių turėjo vidurinį arba vidurinį su profesine kvalifikacija išsilavinimą, kas šeštas (15,6 proc.) – aukštąjį arba aukštesnįjį ir kas devintas (11,4 proc.) – pagrindinį išsilavinimą.

Pirmąjį 2011 m. ketvirtį kas antras (50,8 proc.) bedarbis buvo ilgalaikis bedarbis, tai yra asmuo, ieškantis darbo vienus metus ar ilgiau. Ilgalaikių bedarbių pirmąjį 2011 m. ketvirtį buvo 141 tūkst., arba 1,2 tūkst. (0,9 proc.) daugiau nei ketvirtąjį 2010 m. ketvirtį.

Lietuvos darbo biržos duomenimis, pirmąjį 2011 m. ketvirtį buvo 303,7 tūkst. registruotų bedarbių, tai yra 2,3 tūkst., arba 0,8 procento, mažiau nei ketvirtąjį 2010 m. ketvirtį.

Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais, pirmąjį 2011 m. ketvirtį šalyje dirbo 1 mln. 340 tūkst. gyventojų, arba 26,7 tūkst. mažiau nei ketvirtąjį 2010 m. ketvirtį. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius ypač sumažėjo statyboje – 17 tūkst., žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje – 6,1 tūkst., o padidėjo transporte ir saugojime bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje – po 4,2 tūkst., kitoje aptarnavimo veikloje – 4 tūkst.

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis pirmąjį 2011 m. ketvirtį sudarė 59,1 procento, per ketvirtį jis sumažėjo 0,1 procentinio punkto. Vyrų užimtumo lygis buvo mažesnis negu moterų: pirmąjį 2011 m. ketvirtį 15–64 metų amžiaus vyrų užimtumo lygis sudarė 58,8, moterų – 59,5 procento.

Jaunimo (15–24 metų amžiaus asmenų) užimtumo lygis pirmąjį 2011 m. ketvirtį sudarė 19,4 procento, per ketvirtį jis sumažėjo 2 procentiniais punktais.

Pagyvenusių (55–64 metų amžiaus) gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,4 procentinio punkto ir sudarė 49,9 procento.

X X X

Statistinė informacija parengta remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliktas taikant imčių metodą. Per pirmąjį 2011 m. ketvirtį apklausta 14,6 tūkst., arba 0,5 procento, 15 metų ir vyresnių šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.

Nedarbo lygis Europos sąjungoje

Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) vertinimais, nedarbo lygis Europos Sąjungoje, pašalinus sezono įtaką, 2011 m. kovo mėn. siekė 9,5 procento. Aukščiausias nedarbo lygis tarp Europos Sąjungos šalių buvo Ispanijoje – 20,7 procento, (Lietuva eina iškarto po Ispanijos 17,2 procento), žemiausias – Nyderlanduose – 4,2 procento.

Įrašyti komentarąKomentarai

Būk pirmas, įrašęs komentarą!