Prisijungti

Darbo pasiūlymų paieška


Vadovams
Specialistams
Darbininkams
Manager akademija

2011 gegužės 25

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pirmąjį 2011 m. ketvirtį sumažėjo 2,4 procento

Statistikos departamentas praneša, kad vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) pirmąjį 2011 m. ketvirtį sudarė 2071,6 lito ir, palyginti su ketvirtuoju 2010 m. ketvirčiu, sumažėjo 2,4 procento.

Pirmąjį 2011 m. ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis valstybės sektoriuje* sudarė 2178,5 lito ir, palyginti su ketvirtuoju 2010 m. ketvirčiu, sumažėjo 3,2 procento, privačiajame sektoriuje sudarė 1999,6 lito ir sumažėjo 1,6 procento.
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus (pirmąjį 2011 m. ketvirtį, palyginti su pirmuoju 2010 m. ketvirčiu) padidėjo: šalies ūkyje ir valstybės sektoriuje – po 2 procentus, o privačiajame sektoriuje – 2,3 procento.

Darbo užmokesčio mažėjimą pirmąjį 2011 m. ketvirtį lėmė nereguliarių priedų, priemokų ir vienkartinių piniginių išmokų, darbų apimties (žemės ūkio, statybos ir kt. įmonėse), darbo valandų skaičiaus mažėjimas ir kt.

Pirmąjį 2011 m. ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju 2010 m. ketvirčiu, vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje išaugo 2,1 procento (valstybės sektoriuje – 0,1 %, privačiajame sektoriuje – 3,4 %), o per metus padidėjo 2,9 procento (valstybės sektoriuje sumažėjo 1,5 %, privačiajame sektoriuje padidėjo 5,7 %).

_____

* Valstybės sektorius apima biudžetines įstaigas ir organizacijas (švietimo, sveikatos priežiūros, socialinio darbo, kultūros, viešojo valdymo ir kt.), taip pat viešąsias įstaigas, įmones, kurių 50 procentų ar daugiau subjekto įstatinio kapitalo sudaro valstybės ar savivaldybės nuosavybė.

1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis** šalies ūkyje 2010 m. ir 2011 m. pirmąjį ketvirtį

** Be individualiųjų įmonių.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) pirmąjį 2011 m. ketvirtį sudarė 1613,3 lito, valstybės sektoriuje – 1691,4 lito, privačiajame sektoriuje – 1560,8 lito. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis pirmąjį 2011 m. ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju 2010 m. ketvirčiu, sumažėjo: šalies ūkyje – 2,2, valstybės sektoriuje – 3,0, o privačiajame sektoriuje – 1,5 procento. Per metus neto darbo užmokestis padidėjo: šalies ūkyje ir valstybės sektoriuje – po 1,9 procento, o privačiajame sektoriuje – 2,1 procento.

Realusis darbo užmokestis pirmąjį 2011 m. ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju 2010 m. ketvirčiu, sumažėjo: šalies ūkyje ir valstybės sektoriuje – atitinkamai 3,5 ir 4,2 procento, o privačiajame sektoriuje – 2,8 procento. Per metus realusis darbo užmokestis sumažėjo šalies ūkyje ir valstybės sektoriuje po 1,4 procento, o privačiajame sektoriuje – 1,2 procento.

2 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis* šalies ūkyje pagal sektorius 2008–2011 m. ketvirčiais

Pokytis, palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu
Procentais

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) pirmąjį 2011 m. ketvirtį, palyginti su ankstesniu, mažėjo daugelyje ekonominės veiklos rūšių įmonių, labiausiai – kasybos ir karjerų eksploatavimo (12,7 %), statybos (6,0 %), profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (5,0 %) įmonėse ir įstaigose.

3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis* šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis 2011 m. pirmąjį ketvirtį

* Be individualiųjų įmonių.

4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio* pokytis šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis pirmąjį 2011 m. ketvirtį

Palyginti su ankstesniu ketvirčiu
Procentais

Palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu

Procentais

* Be individualiųjų įmonių.

Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
B – kasyba ir karjerų eksploatavimas
C – apdirbamoji gamyba
D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
F – statyba
G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
H – transportas ir saugojimas
I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
J – informacija ir ryšiai
K – finansinė ir draudimo veikla
L – nekilnojamojo turto operacijos
M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla
N – administracinė ir aptarnavimo veikla
O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
P – švietimas
Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
S – kita aptarnavimo veikla

Parsisiųsti išsamią ataskaitą...

Įrašyti komentarąKomentarai

Būk pirmas, įrašęs komentarą!