Prisijungti

Darbo pasiūlymų paieška


Vadovams
Specialistams
Darbininkams
Manager akademija

Karšti patarimai

2009 rugsėjo 29

Išeitinė išmoka atleidžiant darbuotoją iš darbo

Dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis, kai įmonėse, įstaigose ir organizacijose (toliau – įmonė) jaučiamas gamybos nuosmukis, darbdaviams dažnai tenka siaurinti savo veiklos mastą ir tuo pagrindu atleisti dalį darbuotojų arba dėl bankroto visiškai nutraukti savo įmonės veiklą. Dėl šių ir kitų priežasčių atleidžiamiems iš darbo darbuotojams tenka išmokėti išeitinę išmoką. Su tuo susijusius klausimus ir aptarsime šioje publikacijoje.

2009 liepos 22

Kaip motyvuoti personalą krizės sąlygomis

Įvairūs įmonės patiriami sunkumai: apyvartinių lėšų stygius, neįvertinti užsakymo įvykdymo terminai, ilgalaikės prekių tiekimo kliūtys, įmonėje vykstantys pokyčiai ir kt. turi didelę įtaką įmonės darbuotojų motyvacijai. Dažniausiai didžiąją laiko dalį darbuotojai praleidžia kalbėdamiesi apie įvykius įmonėje, nagrinėdami problemų priežastis, aptarinėdami vadovų elgesį, nuotaikas, reakcijas.

2009 liepos 17

Vadovas - lyderis ar administratorius. Ar egzistuoja balansas?

Tiek ekonomikos pakilimo laikotarpiu, tiek kamuojant krizės išbandymams, verslo organizacijoms buvo ir bus aktuali efektyvaus vadovavimo problema. Nepaisant vadovavimo srityje sukauptų žinių ir didžiulių investicijų (pvz., JAV vadovų tobulinimui kasmet išleidžiamos milžiniškos lėšos, daugiau nei 50 mlrd. JAV dol.), daugelis organizacijų pripažįsta stokojančios sėkmingų vadovų. Apytikriai nuo 50 iki 75 proc. vadovų veikla neatneša laukiamų rezultatų.

2009 liepos 17

Darbuotojų atleidimo iš darbo tvarka

Darbo sutartis yra viena pagrindinių asmens teisės į darbą įgyvendinimo teisinių formų. Jos socialinė ir ekonominė reikšmė yra labai didelė. Todėl Darbo kodekse (DK) numatyti teisiniai saugikliai, kad darbo sutartis būtų nutraukiama tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Turėtina galvoje, kad kolektyvinių sutarčių normatyvinės nuostatos yra darbo teisės šaltiniai (DK 3 str. 1 d.), todėl nutraukiant darbo sutartį būtina dar atsižvelgti į darbovietės kolektyvinėje sutartyje nustatytas sąlygas.

2009 liepos 17

Informacija vadovui - tik tokia, kokios reikia

Retos įmonės vadovas gali pasigirti, kad aiškiai suvokia savo vaidmenį įmonėje ir yra tinkamai aprūpinamas informacija, reikalinga jo lygmens klausimams spręsti. Gerokai dažniau vadovai skundžiasi negaunantys jiems reikalingos informacijos arba priešingai – yra užverčiami krūvomis įvairių duomenų, tarp kurių sunkiai randa konkretiems sprendimams priimti reikalingą informaciją. Tai sudėtingas klausimas, kuris gali būti sėkmingai sprendžiamas tik sutvarkius pačios įmonės vadybos sistemą.