Prisijungti

Darbo pasiūlymų paieška


Vadovams
Specialistams
Darbininkams
Manager akademija

Karšti patarimai

2011 lapkričio 17

Darbo sutarties nutraukimo įforminimas

Temos: Teisė.

Pagal nusistovėjusią praktiką, darbuotojo atleidimo diena laikoma paskutinė jo darbo diena. Darbo kodekso (DK) 141 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad atleidimo iš darbo dieną būtina įforminti darbo sutarties nutraukimą ir finansiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju. Kiekvienu atveju darbo sutartis gali būti nutraukta tik atitinkamo įstatymo numatytu pagrindu ir tvarka, todėl dokumentuose formulavimas apie atleidimą iš darbo turi atitikti sutarties pasibaigimo aplinkybes ir jas reglamentuojančius teisės aktus.

2011 spalio 25

Tai, ką reikėtų žinoti apie darbuotojų atstovus

Temos: Teisė.

Lietuvos Respublikos teisės aktai įtvirtina du subjektus, turinčius teisę atstovauti darbuotojams: profesinė sąjunga ir darbo taryba. Nors jų paskirtis iš principo ta pati – atstovauti darbuotojams ir ginti pastarųjų interesus, tačiau skiriasi joms suteikti įgaliojimai, sudarymo tvarka, tam tikri veiklos ypatumai.

2011 rugsėjo 07

Pareigybės aprašymai ir pareiginiai nuostatai: skirtumai ir panašumai

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 232 straipsnyje Pareigybės aprašymai ir nuostatai nustatyta: „Kai kuriose profesijose ir tarnybose, be darbo tvarkos taisyklių, drausmės statutų ir nuostatų, darbuotojų pareigas taip pat gali nustatyti pareigybės aprašymai ir nuostatai“. Iš šios normos turėtume suprasti, kad pareiga rengti darbuotojams pareiginius nuostatus nėra imperatyvi (gali būti). Personalo specialistams klausimų kartais kelia terminai aprašymai ir nuostatai. Tad kas iš tikrųjų turi reglamentuoti darbuotojo darbą?

2011 gegužės 10

Darbuotojo įsipareigojimas atlyginti mokymo, kvalifikacijos ir stažuočių išlaidas

Temos: Teisė.

Praktikoje darbdaviams tenka susidurti su situacija, kai darbuotojas, kurio mokymams yra išleista nemažai lėšų ir su kuriuo sieta daug vilčių, patobulinęs savo kvalifikaciją, palieka į jį investavusią bendrovę ir išeina dirbti kitur.
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas leidžia darbdaviams per įstatymo nustatytą ar kolektyvinėje sutartyje sulygtą laikotarpį susigrąžinti jų patirtas išlaidas, t. y. darbuotojo mokymui, kvalifikacijai ir stažuotėms skirtas lėšas.

2011 balandžio 13

Papildomi ir antraeiliai darbai darbovietėse

Temos: Teisė.

Dėl pasitaikančių finansinių sunkumų ar kitų priežasčių darbuotojams dažnai tenka, be savo pagrindinio darbo (pareigų), dar papildomai padirbėti esamoje ar kitoje darbovietėje. Toks papildomas darbas įteisintas Darbo kodekse ir kituose teisės aktuose.