Prisijungti

Darbo pasiūlymų paieška


Vadovams
Specialistams
Darbininkams
Manager akademija

Karšti patarimai

2009 balandžio 20

Darbuotojų darbo santykiai įmonėje jos bankroto ir likvidavimo metu

Dėl prasidėjusios pasaulinės finansų krizės ir su tuo susijusio gamybos nuosmukio mūsų šalyje kai kurioms įmonėms keliamos bankroto procedūros, kitos tuo pagrindu likviduojamos, nes jų skolos kreditoriams siekia milijonus litų. Tokiose įmonėse susiklosto sudėtingi ekonominiai, finansiniai, darbo santykiai, kurie spręstini vadovaujantis 2001 m kovo 20 d. Seimo priimtu naujos redakcijos Įmonių bankroto įstatymu Nr. IX-216 (Žin., 2001, Nr. 31-1010 ir kt.) kuris buvo ne kartą keičiamas ir pildomas, taip pat Civilinio kodekso (CK) atitinkamomis normomis.

2009 kovo 17

Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas darbdavio iniciatyva

Šiuo metu dėl gresiančios finansų krizės ir ekonomikos nuosmukio paskiri ūkio subjektai dirba neritmingai, tam tikrais periodais darbdaviai dėl objektyvių priežasčių priversti stabdyti gamybą arba keisti jos mastą.

2008 spalio 16

Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje teisinis reguliavimas

Pasaulyje vykstantys globalizacijos procesai turi ypač didelę įtaką darbo jėgos judėjimui tarp įvairių žemynų ir valstybių. Kadangi mūsų šalyje trūksta tam tikrų profesijų darbuotojų, įmonės stengiasi šias spragas pašalinti kviesdamos užsieniečius užimti laisvas darbo vietas. Tad Lietuvos įmonėse pradėjo dirbti ne tik baltarusiai, rusai, bet ir čečėnai, afganai, pakistaniečiai, kinai bei iš kitų valstybių atvykę asmenys. Skaityti toliau…

2008 gegužės 13

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Temos: Teisė.

PATVIRTINTAS 2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926
Šis Kodeksas reglamentuoja darbo santykius, susijusius su šiame Kodekse ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytų darbo teisių ir pareigų įgyvendinimu ir gynyba.