Prisijungti

Darbo pasiūlymų paieška


Vadovams
Specialistams
Darbininkams
Manager akademija

Karjera

2012 birželio 21

Atostogos už lojalumą: kasmetinių papildomų atostogų suteikimas

Temos: Teisė.

Prasidėjus kalendorinei vasarai, tuo pačiu ir kasmetinių atostogų sezonui, verta prisiminti esmines teisės aktų nuostatas, aptariančias atostogų suteikimo svarbiausius klausimus. Tačiau suteikiant šias atostogas, privalu prisiminti, kad dalis darbuotojų gali būti įgiję teisę ir į papildomas kasmetines atostogas.

2012 gegužės 21

Darbuotojų kasmetinės atostogos

Temos: Teisė.

Nuo gegužės mėnesio darbuotojai jau ima ruoštis eiti kasmetinių atostogų. Kasmetinės atostogos – tai laikas, skirtas poilsiui ir darbingumui atkurti. Kiekvienas darbuotojas turi teisę į kasmetines atostogas, tačiau ne visų darbuotojų kasmetinių atostogų trukmė yra vienoda. Neretai biuro administratorė tvarko ir personalo reikalus, todėl ji turi žinoti, kokiems darbuotojams kokios trukmės atostogos priklauso. Straipsnyje tai ir aptarsime.

2012 gegužės 15

Nesusikalbėjimai ir nesusipratimai darbe

Nesusikalbėjimai ir nesusipratimai – nuolatiniai mūsų darbo palydovai. Jei bet kurio darbuotojo paklaustume: „Ar esate susidūręs su nesusipratimu darbe“, atsakymas būtų: „Taip“ (lydimas šypsnio, galvos linkčiojimo arba kaltės). Nesusipratimas su klientu gali baigtis jo praradimu, su paslaugos teikėjais – ekonominiais nuostoliais įmonei, su kolegomis – blogomis emocijomis, slogia darbo atmosfera, su pavaldiniais – mažesniu darbo produktyvumu, sumažėjusia atsakomybe, suprastėjusia morale.

2012 vasario 09

Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą

Įprasta manyti, kad pagrindiniai sprendimai dėl profesijos vyksta baigiamosiose mokyklos klasėse, kai pasirenkami mokymosi dalykų lygiai, o ypač artėjant priėmimo į mokymo įstaigas laikui. Tuomet įtampa, karštligiškos sprendimo paieškos apima ne tik abiturientus, bet ir jų tėvus. Tačiau didieji darbai karjeros sprendimų kelyje atlikti, ir šiame etape mes tik stebime jaunuolių brandos rezultatus bei tvarkomės su pasekmėmis.

2012 sausio 30

Darbuotojų atleidimo iš darbo apribojimai

Temos: Teisė.

Nutraukiant su darbuotojais darbo sutartį Darbo kodekse (toliau – DK) nurodytais pagrindais, reikia atsižvelgti ir į šiame kodekse nustatytus draudimus įspėti ar atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva kai kurių kategorijų darbuotojus. Be to, kodeksas nustato tam tikriems darbuotojams garantijas, kad su jais darbo sutartis negali būti nutraukta ir kitais atleidimo iš darbo pagrindais. Šių garantijų taikymą ir aptarsime šioje publikacijoje.