Prisijungti

Darbo pasiūlymų paieška


Vadovams
Specialistams
Darbininkams
Manager akademija

Karjera

2012 sausio 24

Užbaigtų bylų tvarkymas. Aktualijos, naujovės, pakeitimai

Temos: Teisė.

Tęsiame straipsnių ciklą, susijusį su 2011 m. liepos mėn. pakeistomis Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. Ankstesniuose žurnalo „Biuro administravimas“ numeriuose jau aptarėme dokumentų rengimo pakeitimus; naujus dokumentacijos planų rengimo, dokumentų registravimo, asmens bylų formavimo reikalavimus. Šį kartą kalbėsime apie užbaigtų bylų tvarkymo pakeitimus, naujoves ir aktualijas.
Kaip rodo praktika, užbaigtų bylų tvarkymas ne visose įstaigose yra griežtai reglamentuotas, t. y. šį darbą dažniausiai atlieka archyvaras arba administratorė, o kaip jie susitvarko arba kaip moka išsireikalauti, tokio lygio sistema ir tvarka yra dokumentų saugyklose ar padaliniuose.

2012 sausio 24

Artėjantis akcininkų susirinkimas - įprasta, bet atsakinga procedūra

Vadovams, įmonėms vadovaujantiems ne pirmus metus, įprasta, kad pasibaigus kalendoriniams metams kiekviena bendrovė privalo sušaukti bei pravesti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Eiliniai visuotiniai akcininkų susirinkimai, palyginti su kitais akcininkų susirinkimais, sprendžia specifinius, įstatymo griežtai reglamentuotus klausimus, taigi būtina tinkamai jiems pasiruošti. Nepaisant to, kad teisės aktų, reglamentuojančių šių klausimų sprendimą, pakeitimų pastaraisiais metais nepriimta, vis dėlto rengiantis neišvengiamai vadovų ir akcininkų akistatai, būtina prisiminti, kokias pareigas bendrovių vadovai bei kiti valdymo organų nariai turi rengiant tokį susirinkimą.

2011 gruodžio 19

Drausminių nuobaudų skyrimo darbuotojams tvarka

Temos: Teisė.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų administracijai dažnai tenka susidurti su darbuotojais, pažeidžiančiais darbo drausmę. Kovojant su darbo drausmės pažeidėjais svarbu teisingai pritaikyti tas teisės normas, kurios reguliuoja darbuotojų drausminės atsakomybės klausimus. Tai sudaro sąlygas palaikyti tinkamą darbinę atmosferą darbuotojų kolektyve, taip pat išvengti klaidų taikant drausmines nuobaudas atskiriems darbuotojams.

2011 lapkričio 26

Darbo rinkos situacija Klaipėdos apskrityje 2011 metų lapkritis

Čia pateikta Lietuvos darbo biržos prezentacija apie padėtį Klaipėdos apskrities darbo biržoje 2011 metų lapkričio mėnesį.

2011 lapkričio 18

Mažoji bendrija: naujos teisinės juridinio asmens formos ypatumai ir pranašumai

Temos: Teisė, Verslumas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. rugpjūčio 31 d., siekdama sudaryti palankias sąlygas pradėti smulkųjį verslą, pagerinti verslo aplinką Lietuvoje ir įteisinti naują juridinio asmens teisinę formą, priėmė nutarimą Nr. 1042 „Dėl numatomo mažųjų bendrijų teisinio reguliavimo koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas). Nutarimo pagrindu Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2011 m. rugsėjo 23 d. pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo projektą. Anot įstatymo projekto rengėjų ir iniciatorių, mažoji bendrija dėl kapitalo reikalavimo netaikymo, paprasto ir lankstaus valdymo tinkama smulkiajam, intuitu personae (asmeninėmis savybėmis grįstas bendradarbiavimas) principu pagrįstam, ypač šeimos, verslui vykdyti ir turėtų užpildyti juridinių asmenų teisinės formos nišą tarp individualiosios įmonės ir uždarosios akcinės bendrovės. Todėl, siekiant aiškumo, šiame straipsnyje bus apžvelgti mažųjų bendrijų pagrindiniai ypatumai ir pranašumai.