Prisijungti

Darbo pasiūlymų paieška


Vadovams
Specialistams
Darbininkams
Manager akademija

Karjera

2011 lapkričio 17

Premijų ir skatinimo išmokų mokėjimas darbuotojams

Temos: Teisė.

Dėl darbuotojo atliekamo darbo įvairumo bei sudėtingumo ne visuomet galima darbo vietoje tiksliai įvertinti darbuotojo atlikto darbo rezultatus, kai apmokėjimas už darbą yra vienetinis. Tokiu atveju tenka taikyti laikinę darbo apmokėjimo sistemą, kai darbuotojo darbo užmokestis tiesiogiai nepriklauso nuo pagamintos produkcijos ar atlikto darbo kiekio, o nustatomas pagal darbo sutarties šalių sutartą tarifinį valandinį (dienos) atlygį ar mėnesinę algą.

2011 lapkričio 17

Darbo sutarties nutraukimo įforminimas

Temos: Teisė.

Pagal nusistovėjusią praktiką, darbuotojo atleidimo diena laikoma paskutinė jo darbo diena. Darbo kodekso (DK) 141 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad atleidimo iš darbo dieną būtina įforminti darbo sutarties nutraukimą ir finansiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju. Kiekvienu atveju darbo sutartis gali būti nutraukta tik atitinkamo įstatymo numatytu pagrindu ir tvarka, todėl dokumentuose formulavimas apie atleidimą iš darbo turi atitikti sutarties pasibaigimo aplinkybes ir jas reglamentuojančius teisės aktus.

2011 spalio 30

Tavo savanorystės kelrodis: Būk savanoris - keisk pasaulį!

E-knyga
Savanorystės, kaip ir kiekvienos laisvo ir kūrybingo žmogaus veiklos, neįmanoma nusakyti vienu visoms šalims ir visuomenėms tinkamu apibrėžimu. Jos mastas, forma ir teisinis reglamentavimas kiekvienoje šalyje kitoks. Vienur savanoriška veikla reglamentuojama įstatymais, kitose valstybėse ją apibrėžia ir reglamentuoja tam tikros taisyklės ar tiesiog įprastos visuomenės gyvenimo normos. Daugelyje šalių savanorystė yra labai svarbi visuomenės gyvenimo dalis, o kitur dar nėra pakankamai pripažįstama.

2011 spalio 27

Kaip rašyti verslo planą

Svajojantiems apie nuosavą verslą, plano surašymas yra pirmasis žingsnis: apibūdinamas produktas ar paslauga, apibrėžiama rinkodaros strategiją ir numatomi veiklos kaštai. Geras verslo planas pravers jums: sukonkretinsite viziją, išsiaiškinsite nežinojimo spragas, galimas kliūtis ateityje. Tai bus pirmas dalykas, ko paprašys potencialūs investuotojai, partneriai ar kreditoriai: šis planas padės jiems suprasti verslo strategiją bei sėkmės galimybes.

2011 spalio 25

Tai, ką reikėtų žinoti apie darbuotojų atstovus

Temos: Teisė.

Lietuvos Respublikos teisės aktai įtvirtina du subjektus, turinčius teisę atstovauti darbuotojams: profesinė sąjunga ir darbo taryba. Nors jų paskirtis iš principo ta pati – atstovauti darbuotojams ir ginti pastarųjų interesus, tačiau skiriasi joms suteikti įgaliojimai, sudarymo tvarka, tam tikri veiklos ypatumai.