Prisijungti

Darbo pasiūlymų paieška


Vadovams
Specialistams
Darbininkams
Manager akademija

Mes spaudojeGeriausi vaistai piktam klientui nuraminti
2015 m. balandžio 15 d., bznstart.lt

Kiekvienas, dirbantis aptarnavimo srityje, puikiai žino, kaip sunku maloniai elgtis su piktais klientais. Kai kurie klientai yra agresyvūs, nemandagūs ir vienintelis jų tikslas – paversti sunkų darbą dar sunkesniu. Kaip reikėtų elgtis su piktais klientais, teiravomės personalo mokymo akademijos „Manager.lt“ vadovės Jolantos Mileškienės. Ekspertė jau daugiau kaip 18 metų dirba klientų aptarnavimo srityje: tiek su fiziniais asmenimis, tiek su verslo klientais. Pastaruosius 10 metų pašnekovė bendradarbiauja su verslo įmonėmis kaip verslo konsultantė ir mokymų lektorė, atlieka klientų aptarnavimo kokybės tyrimus.
„Šiandieniniai klientai nori paprasto ir nuoširdaus bendravimo, nori jaustis vertinami ir gerbiami, netgi atpažinti, jeigu jau sykį lankėsi įmonėje. Tai, ko jie nori, tikisi gauti paprastai ir greitai. Be to, klientai nori pasitikėti įmone, darbuotoju: kad nebūtų apgauti, kad būtų paprasta bendrauti susidūrus su problemomis“, – šių dienų klientų bruožus vardija J. Mileškienė.

Skaityti toliau…Laukiantiems didesnių algų paaiškino, kaip bus iš tikrųjų
2015 m. vasario 2 d., delfi.lt

Nors Klaipėda neseniai buvo pripažinta geriausia šalies savivaldybe ir prognozuojama, kad joje atlyginimai šiemet vidutiniškai padidės 4,5 proc., specialistų teigimu, realybė šiek tiek skiriasi nuo sausos statistikos. Esą atlyginimai galbūt ir didės, tačiau daugiau darbuotojų bus atleisti iš darbo.
Tai, jog atlyginimai Klaipėdoje šiemet vidutiniškai išaugs 4,5 proc. prognozuoja Finansų ministerija, nes nurodė, kad į uostamiesčio biudžetą bus surinkta daugiau gyventojų pajamų mokesčio, kurio dydis ir priklauso nuo atlyginimų dydžio.
„Labai sunkiai įsivaizduoju, kaip atlyginimai gali didėti, nes bendra situacija to nerodo“, – teigė Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos vadovas Aras Mileška.

Skaityti toliau…Klaipėdoje – naujo verslo užuomazgos
2015 m. sausio 28 d., lzinios.lt

Pir­mą­kart uos­ta­mies­ty­je su­reng­tas di­džiau­sias Bal­ti­jos ša­ly­se žai­di­mų kū­ri­mo ren­gi­nys „LT Ga­me Jam“, ku­ris vy­ko Klai­pė­dos moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų par­ke, pri­trau­kė 50 da­ly­vių iš Klai­pė­dos, Pa­lan­gos, Šven­to­sios ir iš kai­my­nės Lat­vi­jos – žai­di­mus ku­rian­tis en­tu­zias­tas at­vy­ko iš Lie­po­jos.
Žai­di­mų kū­rė­jai dvi par­as dir­bo su­sis­kirs­tę į 10 ko­man­dų. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai tei­gia, kad vie­nas ren­gi­nio da­ly­vis vi­są ma­ra­to­nui skir­tą lai­ką dir­bo be mie­go, ki­ti nu­snū­do sa­lė­je su­si­ran­gę sa­vo mieg­mai­šiuo­se. Jiems bu­vo skir­ta už­duo­tis – per 48 va­lan­das su­kur­ti žai­di­mą – nuo idė­jos iki vei­kian­čio pro­to­ti­po. Ko­man­do­se dir­bo ne tik prog­ra­muo­to­jai ir gra­fi­kos di­zai­ne­riai, bet ir gar­so kū­rė­jai, va­dy­bi­nin­kai. Nors ma­ra­to­ni­nin­kų am­žius svy­ra­vo nuo 12 iki 50 me­tų, di­džio­ji jų da­lis bu­vo mo­ki­niai ir stu­den­tai.

Skaityti toliau…A. Mileška: kartais verslą atrandame mes, o kartais verslas atranda mus
2014 m. lapkričio 14 d., delfi.lt

Klaipėdos valstybinėje kolegijoje seminarą apie jaunimo verslumo skatinimą vedė verslininkas, UAB „Manager LT“ savininkas ir vadovas Aras Mileška. Jis taip pat yra aktyvus visuomenės narys – Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos vadovas, Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės pirmininkas. A. Mileška Kolegijos studentams pasakojo apie verslo prasmę, veiklos pasirinkimo galimybes, organizavimo subtilybes ir verslo pradžios problemas. Daugelio dalyvių nuomone seminaras buvo labai naudingas ir įdomus. Po seminaro lektorius A. Mileška maloniai sutiko pasidalinti mintimis apie verslumą ir atsakė į kelis būsimiems verslininkams aktualius klausimus:

Skaityti toliau…Miesto plėtros viziją drasko išvykstantys klaipėdiečiai
2014 m. lapkričio 10 d., ve.lt

Per paskutinius dešimt metų gyventojų skaičius Klaipėdoje nuolat mažėja, kasmet prarandama milijonai litų miesto pajamų, o tai trukdo kokybiškai įgyvendinti strateginę miesto viziją. Padėtį uostamiestyje dar labiau blogina nepatraukli nei gyventojams, nei verslui socialinė ir ekonominė aplinka.
Uostamiesčio plėtros strateginiame plane pagrindinis darnios plėtros rodiklis yra teigiama gyventojų skaičiaus metinė kaita. Žmonių skaičiaus augimas mieste didžia dalimi atspindėtų Klaipėdos savivaldybės patrauklumą gyventi ir dirbti.
Siekiama, jog gyventojų skaičius uostamiestyje turėtų augti vienu arba daugiau procentų. Šio rodiklio pagrindu savivaldybės taryba formavo miesto strategiją, apibrėžė konkrečias priemones jai įgyvendinti.

Skaityti toliau…Ekspertas jaunuoliams atskleidė sėkmingo įsidarbinimo paslaptis
2014 m. liepos 24 d., ve.lt

Klaipėdos jaunimo darbo centre vyko seminaras, kurį vedė darbo paieškos, karjeros ir verslumo portalo Manager.LT vadovas Aras Mileška. Abiturientai ir absolventai buvo supažindinti su sėkmingos darbo paieškos paslaptimis, pasiruošimu pokalbiui, galimais klausimais ir kitomis subtilybėmis. Kaip teigė A. Mileška, jam svarbiausia buvo atsakyti į jaunimui kylančius klausimus.

Skaityti toliau…Sezoniniai darbai vilioja ir bedarbius, ir mokinius
2014 m. gegužės 09 d., respublika.lt

Artėjanti vasara visada žada gerų pokyčių bedarbiams – pagausėja trumpalaikių, sezoninių darbų. Pasak specialistų, laisvos tokių darbų vietos greitai užpildomos. Į jas pretenduoja ne tik bedarbiai, bet ir vasarą atostogaujantys moksleiviai, kurių darbdaviai laukia vis dažniau.

Skaityti toliau…„Išsivaikščiojusioje“ Klaipėdoje nebeliko kam dirbti?
2013 m. lapkričio 27 d., ve.lt

Uostamiesčio verslininkai skambina pavojaus varpais. Esą dėl pastaraisiais metais Klaipėdą palikusių gyventojų ir atsigaunančios ekonomikos, jau šiandien sunkiai sekasi surasti tinkamų specialistų. Neabejojama, kad situacija ateityje tik prastės. Tačiau kiek ir kokių darbuotojų Klaipėdai reikės, kad ir po 10-ies metų, šiandien mieste nežino niekas.

Skaityti toliau…Ar emigracijos patirtis trukdo susirasti darbą
2013m. lapkričio 11 d., lrt.lt

Į Lietuvą grįžę emigrantai patiria sunkumų tiek bandydami vėl prisitaikyti prie lietuviškos kultūros, nuo kurios jau atprato, tiek siekdami įsitvirtinti darbo rinkoje. Verslo ugdymo konsultantas pataria jiems netapti arogantiškais ir nepervertinti užsienyje įgytos patirties.
Vilniaus universiteto lektorius Antanas Kairys tvirtina, kad į Lietuvą grįžę emigrantai dažnai susiduria su sunkumais, kai jiems tenka iš naujo atkurti socialinius ryšius, nes kuo ilgesnį laiką jie nebendravo su savo artimaisiais, draugais ar pažįstamais, tuo jiems sunkiau vėl rasti bendrą kalbą.

Skaityti toliau…Nepakeičiamų vadovų nėra, tik jų paieška užtrunka
2013m. gegužės 14d., 15min.lt

TEO LT ir BNS pamainos Arūnui Šikštai ir Artūrui Račui ieško jau du mėnesius. Personalo atrankos specialistai teigia, kad nepakeičiamų vadovų nėra, tačiau gerų darbuotojų paieška kartais užtrunka.
„Kai įmonė yra veikianti, kartais ji sėkmingai gali veikti išlaikydama seną strateginę liniją, nes viskas yra sustyguota. Tad įmonė gali sau leisti skirti nemažai laiko naujo vadovo paieškai“, – 15min.lt sakė „Manager.LT“ vadovas Aras Mileška.

Skaityti toliau…Studentų verslo idėjos skleisis Klaipėdos įmonėse
2013 m. kovo 22d., lrytas.lt

Uostamiestyje paskelbti šiųmečiai konkurso „Užaugink verslo idėją 2013“ laimėtojai. Įveikę atrankinį turą ir kelias savaites trukusius mokymus 24 dalyviai iš Klaipėdos aukštųjų mokyklų susikovė finale. Būsimieji verslininkai demonstravo savo žinias ir gebėjimus narpliojant sudėtingas problemines situacijas, kurias pateikė mieste veikiančių įmonių vadovai.

Skaityti toliau…Per gripo epidemiją – spyna ant Klaipėdos įstaigos durų
2013m. vasario 09d., Klaipėda

Gripas gerokai retina ne tik mokinukų bei darželinukų, bet ir įmonių darbuotojų gretas. Kai kurios įstaigos priverstos laikinai nutraukti darbą.
Šiomis savaitėmis ne vienos įstaigos vadovui tenka pasukti galvą, kuo pakeisti susirgusius darbuotojus.

Skaityti toliau…Beviltiškus bedarbius Lietuvoje gimdo beviltiška sistema
2013m. sausio 30d., technologijos.lt

Lietuva turi bene daugiausiai aukštųjų mokyklų studentų visoje ES. Šis skaičius atspindi ir klaidingą nuostatą, kad tik baigęs universitetą žmogus yra šio to vertas. Kartu tai – ir užburtas ratas, kuriame sukasi tūkstančiai jaunų bedarbių.

Skaityti toliau…Darbo migrantų uždirbti pinigai keliauja iš Lietuvos
2013m. sausio 03d., Klaipėda

Darbo migrantai per metus iš Lietuvos į užsienį perlaidomis išsiunčia 191 mln. eurų, tai yra 70 kartų daugiau nei iš Estijos. Ekspertų teigimu, valstybės klerkai nesuvokia šios padėties sudėtingumo.
Klaipėdos teritorinės darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vedėjas Egidijus Palevičius teigė, kad Klaipėdos apskrityje šiuo metu 904 užsieniečiams yra išduoti leidimai dirbti mūsų regione. 2011 metais buvo išduoti 766 leidimai, 2012-aisiais – 1 067 leidimai.

Skaityti toliau…Talentų banke – iš kojų verčiantys gyvenimo aprašymai
2012m. lapkričio 29d., Klaipėda

Pokštas ar jaunatviškas nesuvokimas? Darbo biržos Talentų banke užsiregistravusi viena klaipėdietė pretenduoja ne į žemesnes nei ministro pirmininko padėjėjo ar direktoriaus pareigas, nors neturi jokios darbo patirties. Psichologai čia įžvelgia neadekvatų savęs vertinimą.

Skaityti toliau…Didėjantys atlyginimai darbuotojams – svajonėse
2012m. rugsėjo 17d., Kauno diena

Atlyginimų didinimas – neišvengiamas, nes tai vienintelė galimybė sulaikyti iš Lietuvos dar nepabėgusius darbingo amžiaus žmones. Taip konstatavo ekspertai, kurie tvirtino, jog artimiausiu metu daugelyje įmonių darbo užmokestis turėtų padidėti bent keliais procentais. Ar didesniu uždarbiu galės džiaugtis ir klaipėdiečiai?

Skaityti toliau…Klaipėdoje surengta pirmoji mokymosi visą gyvenimą mugė
2012m. rugsėjo 16d., Kauno diena

Šokiai, kovos menų pamokos, kalbų kursai, bendravimo įgūdžių tobulinimas – apie šiuos ir kitus dalykus klaipėdiečiai galėjo sužinoti pirmą kartą surengtoje mugėje.
Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos vadovas Aras Mileška pasakojo, kad tokios mokymosi visą gyvenimą mugės itin populiarios užsienyje. Lietuviai taip pat po truputį suvokia, kad mokymasis nesibaigia baigus mokymosi įstaigą ar aukštąją mokyklą.

Skaityti toliau…Sunkmetis skaudžiausiai smogė mažiausiems
2012m. rugpjūčio 21d., Klaipėda

Dauguma šalies mažųjų įmonių tebedirba nuostolingai – bent jau oficiali statistika pastaruoju metu visuotinio ekonomikos atsigavimo neliudija.
Statistikos departamentas pateikė įmonių pelno-nuostolių ataskaitas pagal bendrovių dydžius 2010-aisiais.
Akivaizdu, kad mažosios įmonės vis dar dirbo nuostolingai, jos net nepasiekė pusės 2005 m. pelno lygio. Vidutinės ir stambiosios įmonės krizės faktiškai nepajuto.
Iš oficialių duomenų galima spręsti, jog, palyginti su mažosiomis įmonėmis, sunkmetis beveik neturėjo įtakos stambiojo kapitalo pelningumui.

Skaityti toliau…Politikų populizmas – valstybės sąskaita
2012m. rugpjūčio 17d., Klaipėda

Minimalios algos pakėlimas nuo šių metų rugpjūčio 1-osios gerokai patuštins savivaldybės iždą. Mažiausiai uždirbančių Klaipėdos biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimams papildomai šiemet reikės maždaug 600 tūkst. litų. Miestas tikisi šią sumą gauti iš Vyriausybės.
Klaipėdos mieste yra 1,8 tūkst. biudžetinių įstaigų darbuotojų, kuriems nuo šių metų rugpjūčio 1 d. reikės pakelti minimalią algą.

Skaityti toliau…Psichologas A.Kairys: praeityje geriau ieškoti atspirties taškų, o ne dabartinių nesėkmių pateisinimo
2012m. birželio 23d., delfi.lt

Psichologas dr. Antanas Kairys: praeityje geriau ieškoti atspirties taškų, o ne dabartinių nesėkmių pateisinimo.
- Viena Jūsų tyrinėjimo sričių – laiko perspektyva. Tai psichologinė kategorija?
- Žinoma, taip. Bet laiku domisi daugybė mokslų – filosofija, fizika, religijotyra, sociologija…
- Kai kalbame apie laiką, tai daugeliui savaime suprantama jo seka yra praeitis-dabartis-ateitis. Jūs tyrinėjate šitą seką kompleksiškai ar daugiau dėmesio kreipiate į kurią nors vieną jos sudedamųjų dalių?
- Tas sudedamąsias net nelabai išeitų tirti atsietai viena nuo kitos – šita seka yra bendras kompleksas. O dėl to savaime suprantamo, kaip jūs sakėte, dalyko, tai iš tiesų tam tikruose kultūriniuose ar religiniuose laiko modeliuose ši seka nebūtinai yra savaime suprantama. Galima matyti ir ciklinį, ir spiralinį laiką, ir chaotišką.

Skaityti toliau…Uostamiesčio darbdaviai ieško darbuotojų
2012m. gegužės 24d., Vilniaus diena

Mieste ant parduotuvių langų vis daugėja skelbimų, ieškančių darbuotojų. Tarp paklausiausių – aptarnavimo srities specialistai. Klaipėdos teritorinės darbo biržos direktorius Mindaugas Skritulskas išaugusių skelbimų skaičių viešose vietose siejo su sezoniniu darbu.Darbdaviai vis aktyviau ieško statybininkų, kelininkų, padavėjų, pardavėjų bei kitų aptarnavimo srities darbuotojų.

Skaityti toliau…Nuosavas verslas – vakcina nuo emigracijos
2012m. balandžio 16d., Lietuvos žinios

Lietuvos profesinės mokyklos rengia kadrus užsieniui – skurdi samdinio perspektyva šalies įmonėse kvalifikuoto jaunimo nevilioja. Susigriebta, kad žmonių sąmonėje reikia ne tik žadinti privačios veiklos iniciatyvą, bet ir suteikti jiems praktinę pagalbą.
Klaipėdoje šiuo metu nėra nė vieno tikro verslo inkubatoriaus, tik keletas tokios ekonominės veiklos formos atmainų. Neseniai įsteigta smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) taryba tik pradėjo aiškintis, kaip skatinti jaunimo verslumą, kad mažėtų nedarbas ir emigracijos mastas.

Skaityti toliau…Smulkiesiems verslininkams – klerkų spąstai
2012m. balandžio 02d., delfi.lt

Daugiabučių namų pirmuose aukštuose įsikūrusių smulkių įmonėlių savininkai įsitikinę, kad valdžia sukurpė dar vieną smulkiojo verslo žlugdymo planą. Keisdami ar pradėdami veiklą verslininkai privalės kiekvieną kartą atlikti brangią ir ilgai trunkančią patalpų paskirties keitimo procedūrą.
Nuo šių metų pradžios įsigaliojo reikalavimas veikti tik Nekilnojamojo turto registre nurodytą paskirtį atitinkančiose patalpose. Šie valdžios reikalavimai smogė daugiausia daugiabučių pirmuose aukštuose įsikūrusių mažų įmonių – kirpyklų, grožio salonų ar kitokias paslaugas siūlančių firmų – savininkams. Už galvos griebiasi ir tokių patalpų savininkai, kurie verčiasi nekilnojamojo turto nuoma. Kiekvieną kartą išnuomodami patalpas skirtinga veikla užsiimančioms įmonėms, jie privalės pakeisti patalpų paskirtį.

Skaityti toliau…Verslininkai siūlo ugdyti verslumą nuo mokyklos suolo
2012m. kovo 21d., Kauno diena

Lietuviai įsitikinę, kad daug dirbančiam žmogui mūsų šalyje neįmanoma pasiekti sėkmės. Klaipėdos verslininkai mano, kad teks dėti daug pastangų, siekiant pakeisti šią nuostatą.
Paklausti, kiek baigusiųjų mokslus planuoja emigruoti, rankas pakėlė pusė devintokų. Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos vadovui Arui Mileškai pasitaikė situacijų, kai į klausimą apie emigraciją teigiamai atsakė visi moksleiviai.

Skaityti toliau…Augti įmanoma ir sunkmečiu
2012m. vasario 29d., Vakarų ekspresas

Nepaisant to, kad sunkmečiu Klaipėdoje, kaip ir kituose Lietuvos regionuose, įsikūrusioms nedidelėms įmonėms teko atleidinėti darbuotojus, mažinti atlyginimus, o kai kam ir bankrutuoti, tarp sparčiausiai augusių šalies bendrovių patenka ir keliolika Klaipėdos regiono atstovų.
Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos vadovas, Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkas Aras Mileška teigia, jog vieno recepto sėkmingai veiklai visoms įmonėms nėra, tačiau mano, jog svarbiausia peržiūrėti turimus išteklius ir galimybes, įtraukti kuo daugiau žmonių į savo verslo problemų sprendimą, nepamirštant savo įmonės darbuotojų.

Skaityti toliau…Uostamiesčio verslas krizę perplauks
2011m. gruodžio 12d., Lietuvos žinios

Klaipėdos verslininkai iš miesto valdžios neprašo gelbėjimosi rato, tačiau iš finansinio liūno vieni kitiems siūlo “išplaukti”: šio krašto gelmių vandenys ir jūra gali sudaryti sąlygas turizmui visus metus.
Klaipėdos miesto taryba pirmoji Lietuvoje įsteigė Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) tarybą, kuri, tikimasi, padės rasti verslo bendruomenės ir savivaldybės administracijos sutarimą, naikinant biurokratinius įmonių veiklos barjerus. Į ją suvienytos septynios asocijuotos smulkiajam ir vidutiniam verslui atstovaujančios organizacijos, į tarybą deleguoti visų septynių miesto taryboje esančių partijų atstovai.

Skaityti toliau…Klaipėdos verslininkai kviečiami į forumą
2011m. gruodžio 06d., lrytas.lt

Ekonominė padėtis Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, nėra stabili. Ekonomikos ekspertai prognozuoja, kad verslo sektoriaus artimiausiu metu laukia išbandymų metas.
Kokios nuotaikos tvyro Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriuje, kaip verslininkai vertina neoptimistines prognozes, kokius būdus mato išjudinti smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo politiką Klaipėdoje? Šie ir kiti klausimai bus aptarti socialiniame forume „Klaipėdos verslo diena 2011“. Forume kviečiami dalyvauti visi Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai.

Skaityti toliau…Ar pavyks dialogas tarp Klaipėdai vadovaujančių politikų ir verslo atstovų?
2011m. lapkričio 16d., Žinių radijas

Klaipėdos m. savivaldybės tarybos posėdyje įsteigta smulkiojo ir vidutinio verslo taryba, kurią sudarys septynios asocijuotos smulkiajam ir vidutiniam verslui atstovaujančios organizacijos, į tarybą bus deleguoti visų septynių miesto taryboje esančių partijų atstovai. Verslininkai ir politikai tikisi, kad ši taryba sukurs palankesnę teisinę, ekonominę bei rinkodarinę aplinką Klaipėdos regione, padės kurti naujas darbo vietas, prisidės prie sėkmingos smulkiųjų ir vidutinių verslininkų veiklos. Ar pavyks dialogas tarp miestui vadovaujančių politikų ir verslo atstovų?

Laidoje dalyvauja Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos vadovas Aras Mileška, Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos valdybos narys Airidas Tamavičius, Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas ir Klaipėdos miesto tarybos narys, Strateginio komiteto pirmininkas Artūras Razbadauskas.

Klausyti…Klaipėdoje įkurta smulkiojo ir vidutinio verslo taryba
2011m. spalio 27d., Delfi.lt

Klaipėda – pirmas Lietuvos miestas, kuriame pradės veikti smulkiojo ir vidutinio verslo taryba (KSVVT). Tikimasi, kad ši taryba paskatins glaudžiau bendradarbiauti uostamiesčio politikams ir smulkiojo verslo atstovams. Pastarieji pripažįsta, kad iki šiol tokio dialogo trūko. Sprendimą steigti KSVVT miesto politikai priėmė Klaipėdos m. savivaldybės tarybos posėdyje. Kas vadovaus šiai tarybai, paaiškės KSVVT susirinkus į pirmąjį posėdį.

Skaityti toliau…Kaip iš darbuotojo tapti darbdaviu?
2011m. rugsėjo 14d., Vakarų ekspresas

Menkas klaipėdiečių verslumas uostamiesčio smulkiųjų ir vidutinių įmonių sektoriui nežada nieko gero, – varpais skambina situaciją stebintys specialistai ir pokyčių galimybes sieja su naujo požiūrio į verslų žmogų ugdymu, tinkamu verslo atstovavimu ir įvairiomis lengvatomis pradedantiesiems.

Skaityti toliau…Verslas netelpa uostamiestyje
2011m. birželio 21d., Lietuvos žinios

Pagal renginių ir atvykėlių gausumą ši vasara Klaipėdos smulkiesiems verslininkams yra tarsi dangaus dovana. Dėmesiu juos malonina ir vietos politikai.
Klaipėdos miesto taryba per artimiausią posėdį apsispręs dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) tarybos steigimo. Už tai, kad atsirastų dar viena verslą koordinuojanti ir savivaldybei patarianti struktūra, pasisako Strateginės plėtros komitetas. Ankstesnės kadencijos politikai tokio poreikio neįžvelgė ir neseniai susikūrusios Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos (KADA) iniciatyvų rimtai nevertino.

Skaityti toliau…Kiek uždirba Klaipėdos apskrities gyventojai?
2011m. balandžio 21d., delfi.lt

Nors klaipėdiečiai bandomi įtikinti, kad jų atlyginimai yra didžiausi šalyje, realybė kitokia. Klaipėdos regione beveik pusės gyventojų pajamos per mėnesį siekia vos iki 800 litų.
Klaipėdos apskrityje vidutinis mėnesio darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių, pernai paskutinįjį ketvirtį siekė 2 172 litus. Tiek suskaičiavo Statistikos departamento specialistai. Tačiau daugelis miesto ir regiono žmonių apie tokią algą gali tik pasvajoti, nes jie uždirba kelis kartus mažiau.

Skaityti toliau…Kada sirgti, nuspręs darbdavys?
2011m. kovo 06d., Delfi.lt

Kai darbuotojas dirba tik tam, kad greičiau pasibaigtų darbo diena, o mėnesio pabaigoje būtų sumokėtas atlyginimas, greičiausiai kaltas darbdavys. Mūsų verslininkai dažnai nesuvokia, kad sėkmingo verslo paslaptis visų pirma yra motyvuotas darbuotojas.

Skaityti toliau…Viešumas skolingų verslininkų neišgąsdino
2011m. vasario 22d., Klaipėda

“Sodrai” skolingi Klaipėdos verslininkai viešumo nebijo – pradėjus skelbti skolininkų sąrašus, nusikratyti tokios etiketės sukruto vos 0,1 proc. darbdavių.
Nuo vasario 1-osios įsigaliojo tvarka, pagal kurią “Sodrai” skolingos įmonės ir įstaigos yra viešinamos internete. Tačiau nurodomi ne jų pavadinimai, o tik draudėjo kodas ir skolos dydis.

Skaityti toliau…Verslas – už kurortinę Klaipėdą
2011m. sausio 26d., Vakarų ekspresas

Uostamiesčio verslininkai rado būdą, kaip Klaipėdos turizmo plėtrai būtų galima gauti pinigų – Smiltynei, Giruliams ir II Melnragei tapus kurortinėmis teritorijomis, iš valstybės biudžeto kasmet atitekėtų nemenkos sumos. Tiesa, anot verslo atstovų, iki šiol Klaipėdos valdžia dėl kurortinių teritorijų statuso gavimo dar nepajudino nė piršto.
Diskusiją šia tema suorganizavusios Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos vadovas Aras Mileška atkreipia dėmesį, jog kurortinių teritorijų statusas darytų reklamą, į Klaipėdą atvažiuotų daugiau turistų, taip didėtų turizmo sektoriaus verslo pajamos, o sykiu – ir įplaukos į biudžetą.

Skaityti toliau…Kasos aparatas – vis dar sprangi naujovė
2011m. sausio 17d., 15 minučių

Vyriausybės priimtas nutarimas, kad maisto produktų pardavėjams dengtose turgavietėse nuo gegužės 1-osios privalomi kasos aparatai, prekybininkus siutina ir liūdina. Esą naujoji tvarka visai neaiški ir ja pataikaujama stambiesiems prekybininkams. Turgaus prekeiviai taip pat netiki, jog valstybės planuojamos 2,5 mln. litų investicijos kasos aparatams kompensuoti kada nors atsipirks.
Klaipėdos turgavietėse pastarosiomis savaitėmis tvyro niūrios nuotaikos. Po praėjusį trečiadienį priimto vyriausybės sprendimo įvesti elektroninę apskaitą turgavietėse, prekeiviai teigia, jog čia sumažės ne tik klientų, bet ir pačių prekybininkų.

Skaityti toliau…Pažėrė pažadų smulkiajam verslui
2010m. gruodžio 10d., 15 minučių

Smulkiuoju ir vidutiniu verslu užsiimantys klaipėdiečiai tikina, kad jau keli metai nedaroma nieko, kad šis verslo sektorius būtų skatinamas ir į jį norėtų žengti daugiau žmonių. Specialistų teigimu, dalį žmonių nuo verslo legalizavimo atbaido sudėtingas jo administravimas ir buhalterinės apskaitos vedimas.

Skaityti toliau…Dėl streso – anksčiau į pensiją?
2010m. lapkričio 15d., Klaipėda

Šalies profsąjungos vėl į viešumą kelia siūlymą nustatyti ankstesnį pensinį amžių kai kurių profesijų atstovams. Tačiau motyvai, jog mokytojai, viešojo transporto vairuotojai ar tam tikrų kitų sričių darbuotojai to verti dėl darbe patiriamo streso, ne visiems atrodo įtikinami.

Skaityti toliau…Lietuvoje vėl žaidžiamas laisvadienių žaidimas
2010m. spalio 09d., Vakarų ekspresas

Nors visai neseniai Lietuvoje buvo pradėta diskutuoti, jog jau turime per daug laisvų dienų ir dėl to šalis patiria milijoninius nuostolius, vis atsiranda žmonių, kuriems laisvadienių per maža. Dabar renkami parašai, kad Vėlinės ir Kūčios būtų paskelbtos nedarbo dienomis, o rugpjūčio pabaigoje Seime buvo įregistruotas siūlymas daliai šalies gyventojų nedirbti ir rugsėjo 1-ąją.
Ekspertai ir darbdavių atstovai tokias iniciatyvas vertina neigiamai ir tikina daugeliui žmonių jos būtų nenaudingos.

Skaityti toliau…Ruduo – šansas bedarbiams
2010m. rugsėjo 18d., Delfi.lt

Atėjęs ruduo suteikia vilčių darbo ieškantiems žmonėms – išsiuntus gyvenimo aprašymą (CV) vis dažniau suskamba bedarbio telefonas. Lietuvos darbo birža (LDB) skaičiuoja, kad po ilgos pertraukos rugpjūtį laisvų darbo vietų buvo registruota daugiau negu bedarbių. Tačiau, pasak darbo paieškos ir karjeros portalo „Manager.LT“ vadovo Aro Mileškos, nors tam tikros verslo sritys po truputį atsigauna, gali būti, kad kai kurie sektoriai dar užsidarinės ir atleidinės žmones.

Skaityti toliau…Ekspertai: norint išlaikyti darbuotojus būtina kelti atlyginimus
2010m. rugsėjo 08d., Klaipėda

Ekonominei situacijai stabilizuojantis, vis daugiau darbdavių prabyla apie ketinimus didinti atlyginimus darbuotojams. Tačiau ekspertai įsitikinę, jog jie taip elgtis yra priversti – tik tokiu būdu galima išlaikyti gerus specialistus.

Skaityti toliau…Ar rugsėjo 1-oji – ne darbo diena?
2010m. rugpjūčio 30d., Valstietis.lt

Prieš mokslo metų pradžią parlamentarė Agnė Zuokienė įregistravo Darbo kodekso pataisą, kurią patvirtinus, tėvams, auginantiems vaiką iki 12 metų, rugsėjo 1-oji būtų ne darbo diena. Tokia idėja džiaugiasi tėvai, nes jiems esą nereikės prašyti darbdavio laisvadienio ir paskui jaustis skolingiems. Tačiau darbdaviai tikino, jog oficiali nedirbama diena rugsėjo 1-ąją nereikalinga, nes jie ir taip tėvus išleidžia iš darbo, kad jie į mokyklą palydėtų savo vaikus.

Skaityti toliau…Vadyba: populiarios studijos, nepaklausūs specialistai
2010m. rugpjūčio 25d., veidas.lt

Jaunuolių, plūstančių studijuoti vadybos programų, nemažėjo ir šiemet, nors akivaizdžiausiai vadybos sričių specialybės pavojų atskleidė sunkmetis. Rugpjūčio mėnesio duomenimis, kas septintas Lietuvos darbo biržoje registruotas absolventas, turintis aukštąjį išsilavinimą, yra baigęs vadybos profilio studijas. Iš viso šiuo metu darbo neturi per tūkstantį vadybos studijų absolventų.

Skaityti toliau…Klaipėdos stiprybė – jūrų uostas
2010m. liepos 31d., veidas.lt

“Be uosto Klaipėda atrodytų kaip Ukmergė ar Nemenčinė – nieko geresnio nebūtų. Visa miesto stiprybė yra uostas”, – įsitikinęs verslo konsultantas, buvęs Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros vadovas Raimundas Vaitiekūnas.

Skaityti toliau…Ką daryti, kad ieškant darbo lydėtų sėkmė? Kokio darbuotojo šiandien labiausiai reikia darbdaviui?
2010m. liepos 16d., ziniur.lt

Pokalbis su Žmogaus studijų centro vadovu Gintaru Chomentausku, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstove Gražina Gruzdiene ir darbo paieškos tinklalapio „Manager.lt“ vadovu Aru Mileška.

Klausyti toliau…Moksleiviams galimybių rasti darbo vasarą vis mažiau
2010m. birželio 12d., Delfi.lt

Lietuvos darbo biržų atstovų teigimu, galimybės šią vasaros moksleiviams rasti darbo yra gerokai sumažėjusios. „Kai nebuvo tokios bedarbystės, prieš 3-4 metus, mes sudarydavome neblogas sąlygas vasaros metu įsidarbinti moksleiviams. Bet šiuo metu reikia spręsti dilemą, ar padėti bedarbiams tėvams, ar įdarbinti vaikus, o tėvus palikti be darbo“, – sako Alytaus darbo biržos direktorius Regimantas Mačiulis.

Skaityti toliau…Pinigų skiria mokymams, bet ne šventėms
2010m. birželio 01d., Lietuvos žinios

Darbuotojų mokymų organizatorių teigimu, šįmet verslininkai sukruto mokyti darbuotojus ne tik efektyviai bendrauti su klientais, bet ir planuoti savo laiką. Tačiau šventėms, kurios organizuojamos darbuotojams ir partneriams, skiriama gerokai mažiau pinigų – taupiausi bando jas rengti savo jėgomis.

Skaityti toliau…Nedarbo burbulas sprogs skaudžiai
2010m. gegužės 31d., Vakarų ekspresas

Prieš krizę jachtas ir prabangius namus pirkusių, tačiau į darbo vietas ir algų kėlimą neinvestavusių darbdavių laukia miglota ateitis. Ekonomistai tvirtina, kad ne tik valdžios, bet ir verslo trumparegystė ekonomikos pakilimo laikotarpiu gilino duobę, kurioje dabar sėdi šalies verslininkai.
Personalo atrankos ir darbdavių konsultavimo specialistai teigia, jog Lietuvos verslas dar visai neseniai darė daug klaidų. Pavyzdžiui, dauguma įmonių naiviomis priemonėmis kėlė darbuotojų motyvaciją – savaitgaliais darbuotojams leisdavo naudotis firmos automobiliais, rengdavo komandos stiprinimo ir panašius seminarus, tačiau tokias investicijas personalo paieškomis užsiimantys profesionalai vadina trumpalaikėmis. Teigiama, kad daugumai verslininkų pritrūko įžvalgos ir gebėjimo suplanuoti ateities strategiją bei stiprią darbuotojų komandą.

Skaityti toliau…Atlyginimas kas savaitę – rožinė svajonė negaunantiems jo ištisus mėnesius
2010m. gegužės 12d., Vakarų ekspresas

Siūlymas darbuotojams mokėti atlyginimus kas savaitę darbdavių nežavi. Jie sutinka, kad dabar mokant atlyginimą mėnesio gale darbuotojas tarsi kredituoja darbdavį, tačiau esą mokant kassavaitinį atlyginimą nukentėtų verslas. Kita vertus, kalbėti apie tokią naujovę dabar, kai daugelis žmonių atlyginimų negauna ištisus mėnesius, atrodo netgi juokinga.

Skaityti toliau…Darbdaviai iš būrio bedarbių neišsirenka tinkamo specialisto
2010m. gegužės 04d., delfi.lt

Nors uostamiestyje šiuo metu darbo ieško beveik 22 tūkst. bedarbių, verslininkai skundžiasi, jog rasti tinkamą specialistą beveik neįmanoma. Kai kurie darbuotojų ieško jau kelis mėnesius.
Tokioje kuriozinėje situacijoje šiuo metu yra atsidūrusi ne viena uostamiesčio bendrovė, kuri iš didelio bedarbių būrio niekaip negali išsirinkti sau tinkamų specialistų.

Skaityti toliau…Sirgti tapo per brangu
2009m. gruodžio 11d., Klaipėda

Paradoksas – nors Lietuvoje ir Klaipėdoje paskelbta gripo epidemija, beveik niekas neserga. Būtent tokia išvada peršasi peržiūrėjus “Sodros” duomenis apie nedarbingumo pažymėjimus.

Skaityti toliau…Rasti darbą beveik neįmanoma
2009m. lapkričio 26d., Klaipėda

Kaip niekad sparčiai gausėjant bedarbių gretoms darbo paieškos virto dideliu galvos skausmu. “Klaipėda” atliko eksperimentą, kurio metu paaiškėjo, jog darbo netekusiam žmogui rasti kitą šiuo metu beveik neįmanoma.
Darbo rinkos specialistai tvirtina, kad nors siuntinėjant gyvenimo aprašymus darbo ieško daugelis žmonių, šis būdas visiškai netinkamas. Pasak įdarbinimo agentūros “Manager LT” vadovo Aro Mileškos, susirasti darbą siuntinėjant CV į įvairias bendroves tikimybė yra tik 0,1 proc.

Skaityti toliau…Dirbi? Nepamiršk mokytis!
2009m. birželio 02d., marijampolieciai.lt

„Devyni amatai – dešimtas badas“ – sako lietuvių liaudies patarlė. Tačiau šiais laikais plati darbuotojo kompetencija laikoma ne tik privalumu, bet ir būtinybe. Sparti darbo rinkos kaita diktuoja naujas sąlygas jos veikėjams – darbdaviams ir darbuotojams. Kaip pažymi įdarbinimo paslaugas teikiančių organizacijų atstovai, XXI amžiaus rinkoje, ypač kai ją krečia krizė, daugiausia galimybių išlikti turi toks darbuotojas, kuris sugeba atlikti kuo daugiau funkcijų ir nuolat tobulina savo kompetenciją.

Skaityti toliau…Krizė – puikus metas keistis ir augti
2009m. birželio 03d., Vakarų ekspresas

Krizė – tai didelių permainų metas. Taip pat ir galimybių. Įmonės peržiūri savo sąnaudas ir imasi išlaidų suvaržymo priemonių, didesnį dėmesį skiria klientų atsiskaitymų kontrolei, didina darbo našumą, ieško naujų verslo galimybių arba atvirkščiai, siaurina savo veiklą, specializuojasi. Yra ir tokių, kurios nesugeba pasikeisti, prisitaikyti prie pakitusios aplinkos ir dėl to nebeišgali išsilaikyti. Kodėl?

Skaityti toliau…Investicijos į save atsiperka
2009m. gegužės 26d., manopinigai.lt

Jeigu siekiate sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, svarbu patiems pasirūpinti, kaip pagilinti žinias ir įgūdžius. Keistis ir augti būtina tam, kad ateityje galėtumėte užimti atsakingesnes, geriau apmokamas pareigas ar pereiti dirbti į svajonių įmonę. Svarbu suprasti, kad tobulinimuisi reikės skirti laiko, pastangų ir pinigų.

Skaityti toliau…Pokalbiai dėl darbo primena tardymus
2009m. kovo 19d., 15 minučių

Į užmarštį grimzta laikai, kai į pokalbį dėl darbo einantis kandidatas galėjo jaustis esąs padėties šeimininkas. Dabar atrankose savo sąlygas diktuoja darbdaviai. Kai kurie jų nesibodi kandidato teirautis net intymių smulkmenų.

Skaityti toliau…Atleidžiamiesiems – išsiskyrimo paketai
2009m. kovo 06d., manokarjera.lt

Nors ir koks skausmingas būtų darbuotojų atleidimas, tačiau jį galima sušvelninti žmogui padedant susirasti alternatyvą bedarbio daliai. Vis daugiau Lietuvos įmonių samdo konsultantus, kad šie padėtų atleidžiamam žmogui susirasti naują darbą.
Pastarojo meto ekonominė situacija visame pasaulyje keičia ir žmogiškųjų išteklių administravimo rinką. Jei anksčiau žmogiškųjų išteklių administravimo bendrovės daugiausia užsiėmė darbuotojų, ypač vadovų paieška, dabar vis dažniau reikia teikti konsultacijas atleidžiant darbuotojus.

Skaityti toliau…Darbo medžioklė intravertams
2009m. vasario 19d., manokarjera.lt

Psichologai neslepia – darbą kur kas paprasčiau susiranda tie žmonės, kurie nebijo reikšti minčių, pabrėžia savo pranašumus ir gali drąsiai diskutuoti su darbdaviu. Šios savybės yra gana sunkiai įkandamos intravertams, todėl prieš skubant į darbo medžioklę, specialistai jiems pataria pasitreniruoti.

Skaityti toliau…Netekus darbo pyktis nepadės
2009m. vasario 05d., manokarjera.lt

Atleidžiant darbuotojus nerimui svorio prideda ir netinkamai pateikta informacija, kodėl, kaip ir už ką iš žmogaus atimamas jo pragyvenimo šaltinis. Jei tenka atleisti dalį darbuotojų, vadovams specialistai pataria gerai rinktis žodžius, o atleidžiamiesiems – tinkamai į juos reaguoti.

Skaityti toliau…Kas antras žmogus bijo prarasti darbą, bet tam nesiruošia
2009m. sausio 25d., Delfi.lt

Beveik kas trečias šalies gyventojas pripažįsta savo artimiausioje aplinkoje turintis žmonių, kuriuos jau palietė nedarbo šmėkla. Tiek pat žmonių jau susitaikė su mintimi, kad jų atlyginimas šiemet mažės.
Kas antras šalies dirbantysis nuogąstauja, kad krizei įsibėgėjant apskritai gali netekti darbo. Tačiau ekspertai tikina, kad nedarbo šmėkla nėra tokia baisi ir ragina nepasiduoti. Anot jų, pasidinti atlyginima įmanoma net sunkmečiu. Tuo tarpu siuntinėti savo CV visiems iš eilės – pats neveiksmingiausias būdas ieškoti naujo darbo.

Skaityti toliau…Jei įdarbins – tai tik pardavėjus
2009m. sausio 23d., manokarjera.lt

Personalo specialistai neabejoja – pardavimų vadybininkams artimiausiu metu darbo nepritrūks. O štai vidurinės grandies įmonių vadovams šie metai bus labai sunkūs.
Atleidimai įmonėse sklinda kaip virusas, tačiau darbuotojų kaita taip pat dar nesustojo. Ir nors sunku prognozuoti, kokie darbuotojai turi daugiau galimybių gauti darbą, numatyti kai kuriuos šių metų pokyčius įmonėse, specialistų nuomone, vis dėlto galima.

Skaityti toliau…Darbo biržoje – apgultis
2009m. sausio 22d., 15 minučių

Nedarbo rodikliai auga kaip ant mielių. Tai patvirtina prie Vilniaus darbo biržos kasdien nuo ryto besibūriuojantys žmonės. Specialistai ramina, jog kvalifikuoti darbuotojai darbo nepritrūks, kitiems siūloma keisti kvalifikaciją ir taikytis prie rinkos sąlygų.
Portalo Manager.lt vadovas Aras Mileška įsitikinęs, kad kvalifikuotas, geras savo srities specialistas be darbo niekuomet neliks.

Skaityti toliau…Našiai dirbti trukdo „laiko vagys“
2009m. sausio 12d., manokarjera.lt

Ne į gerąją pusę krypstanti šalies ekonominė padėtis darbdavius verčia įvairiais būdais mažinti sąnaudas ir dirbti kuo efektyviau. Šios aplinkybės labiausiai paveikia darbuotojus, kurie dėl savo vietos priversti kovoti našesniu darbu. Tik ką reiškia dirbti našiau?

Skaityti toliau…Darbo paieškoms – griežtas planas
2008m. gruodžio 12d., manokarjera.lt

Specialistai nurodo, kad bent kol kas darbo rinkoje didelių bėdų nejuntama. Didžiausios bedarbystės laukiama kitų metų pavasarį. Tačiau jei gyvenimas jus privertė darbo dairytis dabar, keletas patarimų tai pat turėtų praversti.
Pasak Antano Kairio, Manager.lt Vilniaus padalinio vadovo, padėtis darbo rinkoje kol kas nėra labai prasta, tad be darbo likęs ir šiek tiek santaupų turintis žmogus dar gali sau leisti ieškotis patinkančio darbo.

Skaityti toliau…Krizę įveiks komunikacija
2008m. gruodžio 08d., visasverslas.lt

Pakartok žodį šimtą kartų ir priversi juo patikėti net didžiausią skeptiką. Žodžius „finansinė krizė” pastaruoju metu šimtą kartų išgirstame ir per vieną dieną.Su kuo jie asocijuojasi paprastam darbuotojui? Su etatų mažinimu, premijų nubraukimų ir mažesniais atlyginimais. Net jei tai vyksta tik gretimoje įmonėje.
Visuotinė panika. Kaip į ją reaguoti vadovui, kad nenukentėtų įmonės darbo našumas ir santykiai su darbuotojais? „Sudėtingu laikotarpiu daugelį įmonių išgelbėja tik atvira komunikacija,”- sako organizacijų psichologė Natalija Griškevičienė.

Skaityti toliau…Pigiau – tik nekvalifikuoti
2008m. lapkričio 20d., manokarjera.lt

Iki šiol pagal darbuotojų dūdelę šokę darbdaviai atgauna valdžią ir yra linkę kur kas apdairiau pildyti darbuotojų atlyginimų lūkesčius. Tačiau personalo atrankos specialistai pažymi, kad kalbėti apie galimybę pigiai samdytis profesionalus kol kas anksti, nes vis dar stinga kvalifikuotų darbuotojų.
Nepagrįstą atlyginimų kėlimą kai kurie ekspertai įvardija kaip vieną iš galimų krizės priežasčių. Daugiau lėšų gaunantys, tačiau atitinkamai vertės įmonei nesukuriantys darbuotojai iki šiol sėkmingai diktavo sąlygas, tad santykiai su darbdaviais buvo itin išsibalansavę.

Skaityti toliau…Rezultatyviems (krizės metu) atlyginimai nemažės
2008m. lapkričio 19d., manokarjera.lt

Darbą keisti planuojantys darbuotojai visi labiau rūpinasi, kaip šis žingsnis atsilieps jų piniginei. Specialistai skaičiuoja, kad ieškoti naujos vietos šiandien gal ir nėra finansiškai naudinga, tačiau pereiti į kitą įmonę nepaploninus kišenės vis dėlto įmanoma.
Prieš keletą metų darbuotojas, pereidamas iš vienos įmonės į kitą turėjo galimybę pasikelti atlyginimą bent 10%. Pasak Aro Mileškos, „Manager.lt“ vadovo, tai ne tik nusistovėjusi nuomonė, bet ir tyrimais patvirtintas faktas.

Skaityti toliau…Vertybių perkainojimo metas
2008m. lapkričio 08d., Vakarų ekspresas

“Daiktų ir pinigų kaupimas kaip savaiminis tikslas yra pražūtingas. Niekada nesu matęs, kad paskui katafalką per laidotuvių ceremoniją važiuotų vilkikas su visais velionio daiktais. Atsirinkite, kas jums gyvenime svarbiausia”, – tai ištrauka iš elektroniniu būdu platinamo ilgo laiško, raginančio krizės akivaizdoje atsisukti į tikrąsias vertybes.

Skaityti toliau…Lietuviai siunčia juokingus CV
2008m. spalio 29d., Klaipėda

Beveik pusė žmonių savo CV pateikia netinkamą elektroninio pašto adresą ar nuotrauką. Taip teigia darbo paieškos ir karjeros portalo “Manager.LT” specialistai.
Ruošdamas gyvenimo aprašymą (CV), žmogus siekia formuoti teigiamą pirminį įvaizdį apie save. Tokie apie save pateikiami duomenys, kaip el. pašto adresas ir nuotrauka, taip pat prisideda prie šio įvaizdžio formavimo.

Skaityti toliau…Prisistatant darbdaviui svarbus ir e. paštas
2008m. spalio 28d., manokarjera.lt

Gyvenimo aprašymas – pirmas darbo ieškančio žmogaus prisistatymas darbdaviui. Tad svarbi kiekviena smulkmena, net ir e. pašto adresas. Savo duomenų bazę perkratę tinklalapio manager.lt specialistai nustatė, kad maždaug pusėje iš 2.000 atsitiktinai parinktų gyvenimo aprašymų, žmonės naudoja netinkamą e. pašto adresą ir nuotrauką.

Skaityti toliau…Darbuotojų apsisprendimą lemia darbdavio įvaizdis
2008m. spalio 15d., 15 minučių

Darbdavio kuriamas įvaizdis apie įmonę gali tapti lemiamu veiksniu būsimiems darbuotojams apsisprendžiant imtis darbo. Tapo įprasta apie būsimą darbdavį ieškoti papildomos informacijos, buvusių darbuotojų atsiliepimų ar skundų. Specialistų teigimu, visgi dažnai įmonės įvaizdžiu susirūpina tuomet, kai įmonę ištinka personalo krizė.

Skaityti toliau…Iškils stipriausieji
2008m. spalio 09d., manokarjera.lt

Geri darbuotojai visada pastebimi, tačiau pablogėjus įmonės padėčiai ar iškilus sunkumams, tokie žmonės sužiba dar ryškiau. Specialistai tikina, kad gabiausiems ir ryžtingiausiems atsiskleisti ypač padės ir visas įmones palietęs sunkmetis.
Kai kurių ekspertų nuomone, šalį apnikusi ekonominė krizė taps natūralia atranka, po kurios išliks stipriausieji. Pasak Natalijos Griškevičienės, Manager.LT psichologės, tai taikoma ne tik darbuotojams, bet ir įmonėms.

Skaityti toliau…Populiariausios specialybės: medikai ir IT specialistai darbo turės visada
2008m. spalio 03d., Alfa.lt

Sparčiai augusi šalies ekonomika išgyvena sunkius laikus. Visą pasaulį sukausčiusi ekonominė krizė ir infliacijos augimas smarkiai paveikė Lietuvos darbo rinką. Tai sąlygoja darbo vietų ir darbo apimčių mažinimą. Nuo šių metų pradžios Lietuvos darbo biržoje užregistruota beveik 130 tūkst. bedarbių asmenų. 40 proc. iš jų – kvalifikacijos neturintys gyventojai ir studentai. Tad kokią profesiją rinktis ar į kokią persikvalifikuoti, kad netektų minti darbo biržos slenksčio?

Skaityti toliau…Darbdaviai vėl brokuoja neturinčius patirties
2008m. spalio 01d., Vakarų ekspresas

Naujas ir perspektyvus darbas pradžiugintų ir ką tik studijas baigusį jaunimą, ir norinčius pagerinti gyvenimo sąlygas ar kopti karjeros laiptais. Deja, daugelyje sričių šiuo metu pasiūla jau viršija paklausą.

Skaityti toliau…Krizės akivaizdoje – be aiškios strategijos
2008m. spalio 01d., Vakarų ekspresas

Recesija į Lietuvą dar neatėjo, tačiau balius jau baigėsi ir teks pradėti dirbti.
Su tokiomis mintimis į dabartinę Lietuvos ekonomiką žvelgia mūsų šalies ir užsienio analitikai.
“Recesija yra tada, kai BVP du ketvirčius iš eilės krenta. Šiuo metu Lietuvos ekonomika dar auga”

Skaityti toliau…Apklausa: darbuotojai dėl ekonomikos ateities pesimistiškesni už vadovus
2008m. rugsėjo 29d., Delfi.lt

64 proc. apklaustų įmonių atstovų pripažįsta jaučiantys ekonomikos lėtėjimo poveikį, taip mano ir 58 proc. darbuotojų. Daugiau nei pusė įmonių, įvardijusių, kad jaučia krizės poveikį, mini sumažėjusias pajamas, sunkiau realizuojamą produkciją ir paslaugas.
Maždaug ketvirtadalis pajuto žaliavų brangimą, maždaug penktadalis – psichologinio klimato pokyčius. Pastebima, kad darbuotojai niūriau galvoja apie ateitį nei jų darbdaviai.

Skaityti toliau…Krizę jaučia, bet jai nesiruošia
2008m. rugsėjo 25d., manokarjera.lt

Siekiant išsiaiškinti, kokių veiksmų Lietuvoje veikiančios įmonės, susidūrusios su ekonomine krize, imasi arba planuoja imtis, “Manager.LT” atliko tyrimą. Paaiškėjo, kad sunkumams iš anksto ruošiasi tik šeštadalis šalies bendrovių.

Skaityti toliau…Nekvalifikuotiems darbuotojams – nepatrauklūs pasiūlymai
2008m. rugsėjo 17d., Vakarų ekspresas

Didėjant infliacijai Lietuvos darbo rinka išgyvena ne pačius geriausius laikus. Nors kvalifikuotų specialistų trūkumas pastebimas jau ne pirmus metus, per pastarąjį ketvirtį darbo rinkoje sumažėjo ir nekvalifikuotų specialistų paklausa.
Lietuvos Vyriausybės patvirtintame profesijų, kurių darbuotojų trūksta LietuvosRespublikoje, 2008 metų antros pusės sąraše pagal ekonomikos veiklos rūšis pirmąsias pozicijas užima laivų statybos techniniame sektoriuje dirbantys specialistai, naftos ir gamtinių dujų gavybos technikai bei elektrotechnikai.

Skaityti toliau…Nori darbo – susirk
2008m. rugsėjo 11d., manokarjera.lt

Lėtėjanti ekonomika verslininkus verčia griebtis gudrybių. Nebeišgalėdami išlaikyti darbuotojų, kai kurie įmonių vadovai siūlo jiems nelegaliai sirgti.
Tai vis dažniau pastebima įmonėse, kuriose per pastaruosius metus gerokai sumažėjo darbų apimtys.

Skaityti toliau…Darbdaviai – prieš tėvystės atostogas
2008m. rugsėjo 08d., Klaipėda

Susiruošusiems tėvystės atostogų vyrams tenka atlaikyti ne tik pašaipas. Būsimasis tėvas darbdaviui gali tapti nereikalingas. Statistika patvirtina, kad vis daugiau vyrų ryžtasi tėvystės atostogoms. Vien Klaipėdoje pernai dviem metams tėvystės atostogų išėjo 75, šiemet per pusmetį – 100 vyrų. Jų noras patiems auginti vaikus kelia tylų darbdavių nepasitenkinimą. Trūkstant darbo jėgos, rasti kuo pakeisti darbuotoją nėra lengva. Tad būsimieji tėčiai kartais pasvarsto: gal apie žmonos nėštumą darbe geriau nutylėti?

Skaityti toliau…Subsidijos įdarbinant bedarbystės nesumažins
2008m. rugsėjo 03d., 15 minučių

Darbo biržos siūlomos subsidijos darbdaviams, įdarbinantiems neįgalius, mažamečius vaikus auginančius, vyresnio amžiaus ir kitus asmenis sulaukia ir pritarimo, ir kritikos strėlių. Darbdaviai noriai naudojasi subsidijomis, tačiau analitikai priekaištauja, jog mokymai ir kvalifikacijos kėlimas atneštų daugiau naudos.

Skaityti toliau…Miegas ir motyvacija – raktas į darbingumą
2008m. rugpjūčio 31d., Delfi.lt

Daugiau nei pusė lietuvių tvirtina dirbantys ilgiau nei numatytos 40 val. per savaitę. Panašios tendencijos stebimos ne tik kaimyninėse šalyse, bet ir skaičiuojama, kad visoje Europoje darbo savaitė ilgėja. Specialistai sako, kad norint produktyviai dirbti būtina pakankamai miegoti, intensyviai dirbant daryti pertraukėles ir bent kartą per metus ilsėtis ne mažiau nei dvi savaites, nes kitaip galima tiesiog „sudegti”.

Skaityti toliau…Krizė – laikas suvienyti pastangas
2008m. rugpjūčio 22d., manokarjera.lt

Nuogąstaujama, kad Lietuvos ekonomiką aptrauks tamsūs debesys, tačiau į krizę galima pažvelgti ir kaip į galimybę. Tiesa, norint tai padaryti, teks įsigilinti į darbo psichologijos metodus. Keletas specialistų dalijasi nuomonėmis, kaip sutelkti darbuotojus ištikus sunkmečiui.

Skaityti toliau…Reikia patyrusių ir drąsių
2008m. rugpjūčio 13d., manokarjera.lt

Lėtėjanti ekonomika atneša permainų į personalo atrankos sritį. Norinčios efektyviau dirbti įmonės ne tik apkarpo darbo vietas, bet kur kas griežčiau vertina ir kandidatus į vadovo postą. Ir ne be reikalo. Pasak specialistų, šiandien reikia tik tokių vadovų, kurie žino ką daro, ir daro tai greitai.
Skirtingai nei žemesnio lygio specialistų atrankose, vadovams reikalavimai visuomet buvo griežti. Tačiau šiandien durys į šias pareigas tapo dar siauresnės.

Skaityti toliau…Efektyvumas galvas kapoja ir naujų ieško
2008m. rugpjūčio 09d., manokarjera.lt

Sunkėjant ekonominei padėčiai, verslui verkiant reikia didinti efektyvumą, tai, anot specialistų, lemia pagreitėjusią aukšto lygio vadovų migraciją, rašoma šiandien “Verslo žiniose”.
“Vadovai, jausdami įtampą šalies ekonomikoje, turėtų labiau vertinti savo poziciją, kadangi daugelis įmonių nebegali pasiūlytų tokių atlyginimų naujiems vadovams, kaip anksčiau. Be to, nusiritus bankrotų bangai per statybos ir transporto sektoriaus įmones, atsirado laisvų vadovų darbo rinkoje, tad ir konkurencija dėl darbo vietos tapo didesnė“, – pasakoja Natalija Griškevičienė, „Manager.LT“ organizacijų psichologė.

Skaityti toliau…Kovai su krize – darbo psichologijos apkasai
2008m. liepos 24d., Verslo žinios, TOP1000

Nors nuogąstaujama, kad Lietuvos ekonomiką aptrauks tamsūs debesys, pradėsime nuo gerų naujienų. Dangus negriūva. Tad užuot drebančiomis rankomis griebęsi už galvos, pažvelkite į krizę kaip į galimybę. Tiesa, norint tai padaryti, teks įsigilinti į darbo psichologijos metodus.

Skaityti toliau…Prognozuojama daugiau darbuotojų atleidimų
2008m. liepos 21d., VZ.LT

Lėtėjant ekonomikos augimui darbuotojai bus daugiau atleidinėjami ne tik žemiausiose, bet ir vadybinės ar vidurinės grandies vadovų

Skaityti toliau…Dangus griūva! Gelbėkitės, kas mokate
2008m. liepos 17d., manokarjera.lt

Esate šventai įsitikinęs, kad jūsų įmonė apsaugota nuo gaisrų ar kitų netikėtų įvykių? Toks požiūris – pirmoji klaida. Nelaimės gali nutikti visur ir visada. Kaip su jomis susidoroti, siūlome patirties pasisemti iš specialistų, kurių darbe nenumatyti įvykiai – dažni svečiai.

Skaityti toliau…Diplomas darbdaviui svarbus
2008m. liepos 01d., manokarjera.lt

Darbdaviai kartais pabrėžia, kad ieškant naujų darbuotojų diplomas nėra itin reikšmingas. Esą svarbiausia asmeninės savybės ir įgūdžiai. Dalis tiesios tame yra, tačiau, pasak specialistų, vien švytinčia karma darbą susirasti sunku, o į kai kurias sritis be atitinkamo išsilavinimo apskritai neįmanoma patekti.
Ar diplomas tik privalumas, ar esminė sąlyga gauti darbą, diskutuoti sunkoka, nes kiekvienas darbdavys mano vis kitaip. Tačiau nurašyti įgytos specialybės, kas šiandien jau tampa kone mada, tikrai nereikėtų.

Skaityti toliau…Ginklas kovoje su krize – nauji įgūdžiai
2008m. birželio 09d., manokarjera.lt

Kai ekonomika ima stabčioti, vienas geriausių būdų išsilaikyti darbo rinkoje – mokytis, tikina specialistai. Žinoma, prieš kimbant į knygas ar renkantis kursus bei studijas, verta išsiaiškinti, kokių konkrečių įgūdžių reikia jūsų darbdaviui.

Skaityti toliau…Reikia žiūrėti atsimerkus. Vadovams – irgi
2008m. birželio 04d., manokarjera.lt

Geros idėjos svarbios kiekvienam kūrybinį darbą dirbančiam žmogui. Tačiau visiems pasitaiko atvejų, kai rodos į galvą neateina nė viena protinga mintis. Specialistai to priežasčių ieškoti siūlo ne tik savyje, bet ir darbovietėje.
Daugelyje įmonių darbuotojai vertinami būtent pagal sugebėjimą mąstyti kūrybiškai. Kuo daugiau įdomių idėjų žmogus pateikia, tuo daugiau naudos sukuria ir savo darbovietei. Tačiau vadovai kartais pamiršta, kad kūrybingieji atsiskleidžia tik tam tinkamoje aplinkoje, ir sąlygų tam nesudaro. O ir patys darbuotojai, skirdami daugiau laiko darbui nei patiems sau, dažnai įkliūna į kūrybinę prarają.

Skaityti toliau…Rekomendacijų tikrinimas
2008m. birželio 04d., visasverslas.lt

Prieš 15 metų Lietuvoje norint gauti darbą dažnai užtekdavo geros rekomendacijos. Tai buvo laikoma svariu įrodymu, kad darbuotojas patikimas: juk jei žmogus gerai dirbo vienoje darbovietėje, vadinasi, galima tikėtis gerų rezultatų ir kitoje. Tačiau vis sudėtingėjant darbuotojų paieškos ir atrankos sistemai, personalo atrankos specialistai ragina rekomendacijomis taip aklai nebepasitikėti.

Skaityti toliau…Tapęs vadovu, nelikite vienu iš daugelio
2008m. gegužės 22d., manokarjera.lt

Nenustebkite, kad tik užėmęs išsvajotą vadovo kėdę pajusite ne lauktą pasitenkinimą, o baimę ir nerimą. Pasak specialistų, dalis „šviežių“ vadovų nepasitiki savo jėgomis, vengia deleguoti užduotis ir viską stengiasi atlikti patys. O tai gali pakišti koją sėkmingam vadovavimui, rašoma “Verslo žinių” rubrikoje “Vadyba”.
Įsivaizduokite: ilgą laiką triūsėte kartu su kolegomis ir buvote tiesiog „vienu iš daugelio“. Tačiau prakaitą liejote ne veltui – sulaukėte siūlymo palypėti karjeros laipteliais iki vadovų. Žinoma, džiugiai suplojote rankomis ir nedvejodamas sutikote. Ir tai pirmas kartas, kai ryžotės atsikąsti vadovo duonos. Tad kam turi būti pasiruošę „švieži“ vadovai ir kaip išvengti apkartinančių naujas pareigas klaidų?

Skaityti toliau…Darbo stalas išduoda jūsų kūrybiškumą
2008m. gegežės 12d., manokarjera.lt

Galioja nerašyta taisyklė, kad kontora turi būti švari, tvarkinga ir oficiali. O kai kurios įmonės rekomenduoja darbuotojams susilaikyti nuo akį rėžiančių detalių jų darbo vietoje ir apsiriboti nebent atžalų nuotraukomis. Tačiau būna ir priešingai – vadovai skatina darbuotojus susikurti jaukią ir įdomią darbo aplinką. Visa tai turėtų ugdyti ir jų kūrybiškumą.

Skaityti toliau…Klaipėdiečiai nori šiltų darbo vietų
2008m. balandžio 22d., manokarjera.lt

Šiuo metu uostamiestyje paklausiausi vadybos specialistai, taip pat darbo netrūksta kvalifikuotiems darbininkams.
Klaipėdos darbo biržoje šiuo metu registruoti 5.406 asmenys – moterys sudaro 60% šio skaičiaus. Beveik 2.000 asmenų, ieškančių darbo, yra vyresni nei 50 metų. Darbo ieško arti 500 jaunuolių, jaunesnių nei 25 m.

Skaityti toliau…Darbuotojų mokymas – darbdavių reikalas
2008m. balandžio 16d., 15 min, 6pusl. Ekonomika

Mokymai negarantuoja, kad darbuotojai įgytas žinias tikrai pritaikys praktikoje, todėl dažnai įmonėms rekomenduojame atlikti tyrimus. Tarkime, įmonė susirūpinusi, jog nekaip atrodo jos pardavimų rezultatai. Išsiunčia darbuotojus į mokymus, o šiems grįžus pardavimai vis vien nepasistūmėja į priekį. Tokiu atveju reikėtų ne kaltinti mokymų organizatorius kokybės stoka, bet ieškoti problemos kitur – gal įmonės darbuotojams stinga motyvacijos, gal netinkamai surinktas personalas”, – teigė A. Mileška.

Skaityti toliau…Darbdaviams – ekstremalūs darbuotojų išmėginimai
2008m. balandžio 11d. DELFI.lt

Žmonės darbus keičia kaip kojines. Kad išlaikytų personalą, darbdaviai šiais metais turės nertis iš kailio. Kitaip gresia bankrotas.
„Žuvis kur giliau, o žmogus – kur geriau“, – šyptelėjo „Atgimimo“ kalbinta mažos paslaugų įmonės, įsikūrusios Kaune, administratorė Eglė. Įmonėje, kurioje ji dirba, personalo kaita itin didelė – per metus pasikeitė beveik visi darbuotojai.

Skaityti toliau…Dėl karjeros – kelionės į kitą miestą
2008m. kovo 01d., Vilniaus diena

Darbdaviai linkę investuoti tik į aukštos kvalifikacijos specialistų mobilumą.
Bendrovės „Mažeikių nafta“ viešųjų ryšių direktorius Rosvaldas Gorbačiovas jau beveik metus gyvena Mažeikiuose ir kas savaitgalį grįžta į Vilnių pas šeimą.
„Sprendimas persikelti nebuvo pats lengviausias. Pirmą kartą gyvenime pasiryžau tokiam žingsniui. Šeima liko gyventi Vilniuje, o aš namo grįžtu savaitgaliais.”

Skaityti toliau…Darbuotojų nuoma – ir baubas, ir naujos galimybės
2008m. vasario 09d., Vilniaus diena

Laikino įdarbinimo įmonių atstovai teigia, kad jų paslaugos pastaruoju metu sulaukia daugiau dėmesio. Personalo nuoma, darbuotojų deficito laikais itin aktuali verslininkams, gali praversti ir patiems darbo ieškantiems žmonėms. Tiesa, „nuoma“ skamba nelabai gražiai, o profsąjungos laikinus darbuotojus vadina nei pakartais, nei paleistais. Vis dėlto tai gali būti vienas būdų susirasti pageidaujamą nuolatinį darbą.

Skaityti toliau…Kojas turite? Tad pirmyn pas kolegas
2008m. sausio 30d., Verslo žinios, Nr. 20

Spartėjant elektroninei komunikacijai, vadovai vardija tokio bendravimo tarp darbuotojų pliusus ir nesibaimina, kad pavaldiniai užsikrės informacinių technologijų virusu. Tačiau gyvas bendravimas – vis dar nepakeičiamas ir skatintinas.
Užuot atsiplėšę nuo kėdės ir paėjėję koridoriumi iki kito kabineto, siunčiame kolegoms elektroninius laiškus.

Skaityti toliau…Profesija: kiek uždirba NT pardavimo vadybininkas?
2008m. sausio mėn. 21 d. DELFI.lt

Siekiantys didelio uždarbio, pasitikintys savimi, turintys bendravimo ir derybinių įgūdžių ir tikintys sėkme gali pradėti dirbti nekilnojamojo turto (NT) pardavimo vadybininku. Šioje srityje, anot specialistų, galimybės yra neribotos, o šiuo metu stingstant ir mažėjant NT pardavimams geri ir patyrę vadybininkai tiesiog graibstomi, nes sugebėjimas pritraukti klientą yra didelė vertybė.

Skaityti toliau…Pagal darbuotojo išvaizdą sutinka įmonę
2008m. sausio 12d., Vilniaus diena

Reikalavimai darbuotojų aprangai priklauso nuo kompanijos kuriamo įvaizdžio. Sakoma, kad moterys rengiasi dėl moterų, vyrų tikslinę auditoriją apibrėžti sunkiau, o štai darbuotojai turi rengtis dėl atstovaujamos įmonės klientų bei partnerių. Psichologai pabrėžia, kad darbuotojų apranga reprezentuoja pačią kompaniją, todėl darbo metu žmonės nėra savo įvaizdžio šeimininkai. Etiketo žinovai teigia, kad bendros dalykinės aprangos taisyklės palengvina ir taip nelengvą užduotį – susikalbėti.

Skaityti toliau…Darbuotojų stygius atima diskriminacijos galimybę
2008m. sausio 11d., Verslo žinios

Nors apklausos rodo, kad senyvo amžiaus darbuotojai galimybių dirbti nepelnytai turi mažiau, specialistų nuomone, didžiausią įtaką priimant ir atleidžiant darbuotojus jau kuris laikas daro ne amžius, o patirtis ir sugebėjimai.
Atlikus tyrimą, kuriuo siekta išsiaiškinti, kiek Lietuvoje diskriminuojami pagyvenę žmonės, paaiškėjo, kad darbo santykiuose vis dar galima pastebėti, jog žmonės skirtingai vertinami dėl amžiaus.

Skaityti toliau…Po švenčių susikaupti darbui skatina atsakomybė ir tinkamas vadovų pavyzdys
2008m. sausio 02d., verslosavaite.lt

Po švenčių išlikusi ypatinga atmosfera vilioja bent pusdieniui atidėti darbus į šalį ir pratęsti šventes su bendradarbiais. Verslosavaite.lt kalbinti pašnekovai tikino, kad tokiu atveju gelbsti priminimai apie atsakomybę, griežtos taisyklės, tinkamas vadovo pavyzdys.
Vienose įmonėse šventės darbo vietoje pratęsiamos kelias dienas, o kitose apsiribojama kelias minutes trunkančiu pasveikinimu. Pasak Manager.lt Vilniaus regiono vadovo bei organizacijų psichologo Antano Zališčevskio, viskas priklauso nuo įmonės dydžio, veiklos srities, darbuotojų profesijos ir, be abejo, įmonės kultūros.

Skaityti toliau…Lietuva grįžtančių emigrantų nelaukia
2007m. gruodžio 10d., Vakarų ekspresas

Iš užsienio grįžtantys emigrantai laukiami tik viešuose šalies politikų lozunguose. Daugumai lietuvių, sugebėjusių svečiose šalyse įgyti aukštąjį išsilavinimą arba parsivežti net kelis aukštojo mokslo diplomus, tenka ilgai įrodinėti, jog jie reikalingi šalies darbo rinkai.

Skaityti toliau…Apie interviu klaidas – iš ekrano
2007m. gruodžio 03d., manokarjera.lt

Vilniaus universiteto “Karjeros dienos 2008” žada padėti studentams rasti kelią sėkmingos karjeros link. Šį kartą tam pasitarnaus ne tik tradiciniai mokymai bei konsultacijos, bet ir “suvaidintas” pokalbis dėl darbo.

Skaityti toliau…Profesija: kiek uždirba buhalteris?
2007m. gruodžio 03d., DELFI.lt

Bendrovėse kartais yra žmogus, turintis aukštesnį statusą nei įmonės vadovas, tai – buhalteris, su kuriuo, anot specialistų, būna derinami visi sprendimai. Buhalterio išskirtinėmis savybėmis įvardijamas kruopštumas, kantrumas ir sėslumas – tai yra viena ir mažiausiai tarp įmonių migruojančių specialybių.

Skaityti toliau…Profesija: kiek uždirba IT priežiūros specialistas?
2007m. lapkričio 26d., DELFI.lt

Informacinių technologijų (IT) specialistai – žmonės, randantys bendrą kalbą su kompiuteriais, yra priskiriami prie geriausiai uždirbančiųjų Lietuvoje. Darbo paieškos bendrovių atstovai sako, kad IT priežiūros specialistams dažniausias ir svarbiausias keliamas reikalavimas yra darbo patirtis ir tik vėliau prašoma aukštojo mokslo diplomo, anglų kalbos žinių ir vairuotojo pažymėjimo.

Skaityti toliau…Menas parduoti vertinamas solidžiomis sumomis
2007m. lapkričio 24d., Vilniaus diena

Pardavimo vadybininkai neretai yra savo laimės kalviai – jų karjera ir atlygis dažnai priklauso nuo jų pačių rezultatų. Specialistų skaičiavimu, vienos populiariausių profesijų Lietuvoje atstovai – pardavimo vadybininkai – dažniausiai gali tikėtis 1000–3000 litų pastovios atlyginimo dalies per mėnesį ir sėkmės procento. Tai rašo Delfi.lt. Tačiau pardavimo vadybininkams yra itin svarbios jų asmeninės savybės, nes atlygis priklauso nuo rezultatų.

Skaityti toliau…Sprendimai randasi ir prie stalo, ir futbolo aikštėje
2007m. lapkričio 22d., Verslo žinios

Stipri komanda ir dar mąstanti kūrybiškai – kiekvieno darbdavio svajonė. Jie neužsimėto idėjų bombomis, neatsišaudo kritika, bet dažniausiai pasiūlo neįtikėtinų sprendimų, netrunkančių įmonei atnešti pelno. Tad žvilgtelėkime, kaip ir kokia kaina randasi originalios idėjos.

Skaityti toliau…Profesija: kiek uždirba sekretorė-administratorė?
2007m. lapkričio 19d., DELFI.lt

Lietuvoje nuolat skundžiantis dėl darbo jėgos trūkumo, vis dėlto specialistai randa vieną nišą, kurioje darbuotojų stygiaus nejaučiama, tai – sekretorės-administratorės darbo vieta. Darbo paieškos įmonių atstovai DELFI sakė, kad paskelbus apie ieškomą sekretorę, įmonės sulaukia iki kelių šimtų kandidačių.

Skaityti toliau…Profesija: kiek Lietuvoje uždirba pardavimo vadybininkai?
2007m. lapkričio 12d., DELFI.lt

Lietuvoje, specialistų skaičiavimu, vienos populiariausių profesijų Lietuvoje atstovai – pardavimo vadybininkai – dažniausiai gali tikėtis 1000-3000 Lt pastovios atlyginimo dalies per mėnesį ir sėkmės procento. Skaičiuojama, kad įprastai karjerą pradedantis vadybininkas per pirmąjį darbo pusmetį uždirba 1100 – 2500 Lt „į rankas“.

Skaityti toliau…Paskatos, kurios išugdo įpročius
2007m. lapkričio 09d., Verslo žinios

Specialistai tvirtina, kad veiksmingiausios yra tos motyvavimo priemonės, kurias panaudojus darbuotojams tiesiog į kraują įauga dirbti efektyviau. Keletą iš pirmo žvilgsnio visai paprastų skatinimo priemonių išmėginusi vilniškė stiklo paketų gamybos bendrovė skaičiuoja efektyvesnio darbo naudą.

Skaityti toliau…Pergales švęskime, dėl nesėkmių nesigraužkime
2007m. spalio 19d., Verslo žinios

Kultūriškai lietuviai yra linkę netoleruoti nesėkmės. Jei kartą ką nors blogai padarei, vadinasi, uždėsime ant tavęs kryžių. Specialistai pataria bet kokį nepasisekimą vertinti kaip patirtį: tik taip galima sulaukti sėkmės versle ar siekiant karjeros.

Skaityti toliau…Vyrams tiesūs keliai, moterims – žvyrkeliai
2007m. spalio 18d., manokarjera.lt

Net 80% europiečių įsitikinę, kad moterims siekti karjeros kur kas sunkiau nei vyrams – teigia karjeros portalas “Monster”, apklausęs 7.800 darbuotojų Europoje.
Lietuvos statistika irgi patvirtina tendenciją, kad moterims užimti vadovaujantį postą sunkiau nei vyrams. Nors apie lygias moterų ir vyrų teises bei galimybes pradedama aiškinti jau darželinukams, verslas šią aksiomą mokosi neskubėdamas, nes verslininkės Lietuvoje tesudaro ketvirtadalį įmonių vadovų.

Skaityti toliau…Adrenalinas prieš saugumą ir rutiną
2007m. rugsėjo 07d., Verslo žinios

Nors įprasta manyti, kad tarptautinėje įmonėje galima ne tik uždirbti daugiau, bet ten ir didesnės karjeros galimybės, mažosios bendrovės irgi turi ką pasiūlyti. Žinoma, darbo mažoje įmonėlėje nesirinks tie, kuriems labai svarbus saugumas, galimybės kilti karjeros laiptais, įgauti formalų vadovo statusą. Tačiau smulkioje įmonėje darbuotojas gali laisvai priimti sprendimus, dirbti savarankiškai.

Skaityti toliau…Didesnio efektyvumo link per gražią darbo aplinką
2007m. rugpjūčio 17d., Verslo žinios

Kiekvienam žmogui svarbu susikurti tam tikrą asmeninę erdvę, į kurią be leidimo niekas neįkeltų kojos. Ir ne tik namie, bet ir darbe tokia erdvė tampa gyvybiškai svarbi. Stengdamosi patenkinti šiuos poreikius, įmonės į pagalbą pasitelkia ir psichologus.

Skaityti toliau…Papildomas priėmimas ir universitetų populiarumo ženklas
2007m. rugpjūčio 17d., Verslo žinios

Pasibaigus bendrajam priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas, kai kuriose laisvų vietų neliko. Kitose paskelbtas papildomas priėmimas. Specialistai nurodo, kad pagal likusias laisvas vietas galima spręsti ir apie aukštosios mokyklos populiarumą.

Skaityti toliau…Maištas ‘Iki’ žymi darbdavių šantažo pradžią
2007m. rugpjūčio 16d., Verslo žinios

Personalo specialistai teigia, kad prekybos sektoriuje prasidėjo darbdavių šantažas. Pasak jų, žemos kvalifikacijos žmonės tai daro dažnai pamiršdami savo pareigas. Kelią tam užkisti padėtų glaudesnė komunikacija, aiški įvertinimo sistema.

Skaityti toliau…Unikalios darbuotojų paieškos priemonės
2007m. rugpjūčio 16d., Kauno diena

Darbo pasiūlymai skelbiami net reklaminiuose stenduose, tačiau ir tai nepadeda surasti personalo. Neslūgstant įtampai darbo rinkoje, kai kurie darbdaviai imasi išskirtinių priemonių ieškoti darbuotojų. Viena transporto bendrovė skelbimą su darbo pasiūlymu iškabino greitkelyje Vilnius–Klaipėda.

Skaityti toliau…Ne tik ‘fotonuotrauka’, bet ir placebas
2007m. rugpjūčio 03d., Verslo žinios

“Tiesioginis viršininkas – geras, o įmonės vadovas – įmanytų, visą kraują išsiurbtų. O atlyginimas buvo, yra ir bus per mažas” – tokių ir dar pačių įvairiausių perspėjimo signalų ar lietuviško mentaliteto atspindžių galima įžvelgti atlikus darbuotojų lojalumo tyrimą. Tiesa, be šių “chrestomatinių” problemų įmonėms tyrimas gali parodyti ne vieną būdą, kaip išspręsti susidariusias problemas ar apskritai jų išvengti.

Skaityti toliau…Jaunimo verslui keliai atviri, tik rodyklių trūksta
2007m. liepos 20d., Verslo žinios

Turbūt labai mažai žmonių nėra svarstę savo verslo idėjos. Dar mažiau tokių rastume tarp jaunimo, kupino entuziazmo ir įvairiausių idėjų. Daugelis svajoja sukurti savo verslą, tačiau, deja, tik retas išdrįsta tai padaryti. Rizika, galimi sunkumai ir problemos verčia juos susimąstyti ir galų gale, pamiršus visas savo svajones, eiti dirbti samdomo darbo.

Skaityti toliau…Vadovavimo ligos apsėstieji
2007m. liepos 10d., Verslo žinios, TOP1000

Azartas, problemos, nauji iššūkiai ar nepasitikėjimas samdomais generaliniais direktoriais gena atgal į vadovų kabinetus tų bendrovių įkūrėjus ir savininkus. Pasitaiko visko – pripažįsta jie patys, todėl, “kad neskaudėtų”, kai kurie įkurtą verslą verčia šeimyniniu arba apskritai neplanuoja kam nors perleisti įmonės vairo. Netgi laikinai.

Skaityti toliau…Pasitikėjimo kreditas dalijamas nevienodai
2007m. kovo 15d., Verslo žinios

Nors apie lygias moterų ir vyrų teises bei galimybes pradedama aiškinti jau darželinukams, verslas šią aksiomą mokosi neskubėdamas, nes verslininkės Lietuvoje tesudaro ketvirtadalį įmonių vadovų.

Skaityti toliau…Nuo Velykų bobučių iki kapitonių
2007m. kovo 08d., Verslo žinios

Nors profesijų į vyriškas ir moteriškas skirstyti negalima, tačiau sveikas protas vis dėlto nubrėžia ribas. Tačiau nėra taisyklės be išimties – gali išvysti moterį, pasirinkusią netikėčiausią profesiją. Tai – nemenkas iššūkis, nes tenka ne tik atlaikyti sunkų fizinį krūvį, bet ir įrodyti, kad gali darbuotis ne ką prasčiau nei kolegos vyrai.

Skaityti toliau…Šaukštas medaus pagardina karčiausią statinę
2007m. vasario 23d., Verslo žinios

Regionuose ypač opi problema – kaip išlaikyti darbuotoją. Nesvarbu, ar žmogus išvažiuos į didmiestį, ar emigruos į užsienį, įmonė bet kuriuo atveju jo neteks. Vis dėlto specialistai ragina nepasiduoti visuotinei panikai, kad tuoj Lietuvoje neteksime darbo rankų ir galvų, o dažniau imtis nedaug kainuojančių, bet veiksmingų motyvacijos priemonių. Kad ir tarti gerą žodį darbuotojams.

Skaityti toliau…Pirmasis įspūdis – jau pusė darbo
2007m. vasario 15d., Verslo žinios

Darbo skelbimas yra savotiška įmonės reklama ir įvaizdžio formavimas, nes internete ar spaudoje jį mato dešimtys tūkstančių akių. Todėl derėtų gerai apgalvoti, ką ir kaip darbo skelbime rašyti, nes dažniausiai jis suteikia pradinę informaciją, pagal kurią kandidatas susidaro pirmąjį įspūdį.

Skaityti toliau…Didėjančios algos trenkia verslui per strėnas
2007m. vasario 12d., Verslo žinios

Išbadėjusi darbo rinka darbuotojo rankon įbruko kozirį, kuriuo mojuodamas didesnio atlyginimo gali išsireikalauti bene kiekvienas. Verslas, užuot investavęs į efektyvumą, iš apyvartos pyrago turi atriekti vis didesnį gabalą darbo užmokesčiui. Dėl to prarandamas konkurencingumas, gali iškeroti infliacija, o ekonomika imti ristis duobėn.

Skaityti toliau…Siekiantieji laisvės, o ne skambių pareigų – į smulkią įmonę
2007m. vasario 01d., Verslo žinios

Manoma, kad tik didelėje įmonėje sulauksite ir karjeros galimybių, ir uždirbsite daugiau. Tačiau konsultantų nuomonė kiek kitokia. Smulkioje įmonėje taip pat atsiveria labai įdomios galimybės. Tik spėk dairytis.

Skaityti toliau…Darbo skelbimo grimasos
2007m. vasario 01d., vz.lt

Kuriant darbo skelbimą, nesunku ir “persistengti”. Tuomet ne tik nesulauksite kandidatų, bet ir parodysite iškreiptą įmonės veidą. Arba tikrąjį. Tik vargu, ar jis kam nors pasirodys simpatiškas.

Skaityti toliau…Maskva kerta smūgį Lietuvos darbo rinkai
2007m. sausio 18d., Kauno diena

Supaprastinusi migracijos tvarką Rusija atvėrė vartus užsieniečiams, ieškantiems geresnių pragyvenimo šaltinių. Apie darbo jėgą iš Baltarusijos, Ukrainos ir kitų kaimyninių valstybių mąstantiems mūsų šalies darbdaviams Maskva kirto smūgį – supaprastinusi migracijos taisykles Rusija, ko gero, daugiau kvalifikuotos darbo jėgos sutrauks į savo šalį.

Skaityti toliau…Slapti įrašai nedraudžiami
2006m. lapkričio 16d., Klaipėda

Kviesdami kandidatus į pokalbį dėl darbo, darbdaviai neretai griebiasi Vakaruose paplitusių gudrybių – daro slaptą vaizdo ar garso įrašą, kurį vėliau analizuoja.
Pasitaiko, kad pokalbio metu interesantas kelioms minutėms kabinete paliekamas vienas. Nieko neįtariančio žmogaus elgesį fiksuoja vaizdo kamera, o iš gautos informacijos daromas psichologinis būsimojo darbuotojo portretas.
Kartais pokalbis slapta įrašinėjamas ir į diktofoną – iš žmogaus kalbėjimo manieros, išsakytų minčių esą galima nuspręsti, ar jis yra tinkamas kandidatas siūlomoms pareigoms užimti.

Skaityti toliau…Valdymo stilių lemia situacija
2006m. spalio 03d., Klaipėda

Nors šiuolaikinėje verslo erdvėje lyderiai renkasi demokratinį vadovavimo stilių, pastebima, kad vadovai skirtingoms situacijoms taiko vis kitokius vadovavimo stiliaus elementus.
Anot bendrovės „Manager.LT“ vadovo Aro Mileškos, šiuolaikinė situacijų vadovavimo teorija skiria keturis pagrindinius vadovavimo stilius: deleguojantį, globojantį, instruktuojantį ir nurodantį. Kokį vadovavimo stilių pasirinkti, lemia vadovaujamos žmonių komandos sugebėjimai, patirtis ir motyvacija.

Skaityti toliau…Verslininkų iniciatyvos plečia viešąsias paslaugas
2006m. rugsėjo 27d., Vakarų ekspresas

Ne vienerius metus daugelyje Europos valstybių populiarus ir efektyvus viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas vis dažniau skatina ir Lietuvos verslininkus siūlyti panašius projektus.
Laužydami įsigalėjusias tradicijas, įveikdami dalies visuomenės narių nepasitikėjimą ir įstatymų netobulumą, verslininkai ryžtingai siūlo iniciatyvas, galinčias plėtoti įvairius infrastruktūros objektus, kurti naujas viešąsias paslaugas.

Skaityti toliau…Padeda susitarti dėl praktikos
2006m. rugsėjo 19d., Verslo žinios

Uostamiestyje pradėta koordinuoti bendradarbiavimą tarp miesto aukštųjų mokyklų ir įmonių, kurios galėtų priimti studentus atlikti praktiką. Taip tikimasi darbdaviams padėti susirasti reikalingų darbuotojų, o studentams – suteikti galimybę įgyti patirties.

Skaityti toliau…Užtrenksi duris jaunimui – neteksi darbuotojo
2006m. rugsėjo 14d., Verslo žinios

Emigracijos rykštei plakant vis smarkiau, įmonių vadovai atsigręžia ir į jauną žmogų, dar nespėjusį sukaupti patirties. Tačiau ne kiekviena įmonė dar išgirsta beldimąsi jaunuolio, kuris ką tik paliko mokyklos suolą ar auditoriją. Specialistai perspėja, kad neradę už ko užsikabinti jauni žmonės laimės išvyksta ieškoti svetur, taip dar pagilindami darbuotojų trūkumo problemą.

Skaityti toliau…Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystei kliūčių netrūksta
2006m. rugsėjo 13d., Vakarų ekspresas

Pastarąjį dešimtmetį daugelyje šalių privatus sektorius vis plačiau įsitraukia finansuojant ir įgyvendinant valstybės ir savivaldybių investicijų projektus, susijusius su viešosios infrastruktūros kūrimu bei viešųjų paslaugų teikimo plėtojimu ir tobulinimu.
Lietuvoje viešojo ir privataus sektoriaus partnerystei trukdo įstatymai ir neigiamas visuomenės požiūris įgyvendinant bendrus projektus, nes daugeliui čia vaidenasi neskaidrios privatizacijos baubas.

Skaityti toliau…Dauguma moksleivių savo ateitį sieja su vadyba
2006m. rugpjūčio 31d., Verslo žinios

Nors techninį išsilavinimą įgijusius specialistus darbdaviai graibstyte graibsto, moksleiviai tarp geidžiamiausių specialybių mini vadybą ir teisę. Specialistai pataria būti atsargesniems ir aklai nesekti madomis.
Norėdami išsiaiškinti, kokiais kriterijais ar motyvais vadovaudamiesi jauni žmonės planuoja savo karjerą, Klaipėdos konsultacijų bendrovės UAB “Akrisida”, valdančios darbo paieškos internete tinklalapio www.manager.lt, darbuotojai kartu su Klaipėdos jaunimo darbo centru atliko tyrimą ir siekė išsiaiškinti, ką moksleiviai ketina veikti baigę mokyklą, kokią specialybę norėtų ir planuoja studijuoti.

Skaityti toliau…Ištrūk į savaitgalį
2006m. rugpjūčio 08d., anonsas.lt

Pastaruoju metu Lietuvoje kyla nemažai diskusijų dėl ilgesnių poilsio atkarpų naudos. Darbdaviai teigia, kad ilgesni savaitgalių ir poilsio dienų ciklai neigiamai veikia šalies darbo našumą ir konkurencingumą, nesuteikia darbuotojams galimybės daugiau užsidirbti po darbo valandų. Kiti atkreipia dėmesį, kad svarbiau yra išmokti efektyviai dirbti per jau esamas darbo valandas ir efektyviai ilsėtis.

Skaityti toliau…Karjerą žlugdo užsienietiškos braškės
2006m. birželio 14d., Klaipėda

Studentai vasaros atostogų metu dažnai renkasi darbą ne pagal studijuojamą specialybę. Tai lemia noras užsidirbti pinigų. Tačiau kai kurie net ir baigę studijas nesirengia dirbti pagal profesiją ir integruotis į darbo rinką. „Viena iš priežasčių yra tai, kad sezoninį nekvalifikuotą darbą yra lengviau susirasti, nes jam yra poreikis. O ieškant darbo pagal specialybę, pačiam žmogui tenka įdėti daugiau pastangų“, – įsitikinęs psichologas Antanas Zališčevskis.

Skaityti toliau…Pašaukimą padėti kitiems verta išbandyti
2006m. birželio 12d., Vakarų ekspresas

Daug protingiau tausoti žmogaus sveikatą, nei gydyti ligas. Sveikata 20 proc. priklauso nuo genotipo, tiek pat nuo ekologinės situacijos, net 50 proc. – nuo gyvenimo būdo ir tik 10 proc. nuo medicinos išsivystymo lygio. Sveikatos mokslų fakulteto absolventų darbas apima net 90 proc. išvardintų faktorių. Taip Sveikatos mokslų fakulteto (SMF) studijų kryptį apibūdino dekanas prof. habil. dr. Algimantas Kirkutis.

Skaityti toliau…Socialinių mokslų fakultetas – siekiantiems karjeros
2006m. gegužės 29d., Vakarų ekspresas

Šiuolaikinis jaunimas tampa vis praktiškesnis. Rinkdamiesi specialybę, jauni žmonės teikia prioritetą išsilavinimui, suteiksiančiam galimybę siekti karjeros. Būtent tokį išsilavinimą, anot dekano doc. Antano Bučinsko, siūlo Klaipėdos universiteto (KU) Socialinių mokslų fakultetas (SMF). Šio fakulteto studijų programos skirtos veržliems, iniciatyviems, vadovauti siekiantiems žmonėms.

Skaityti toliau…Vadybą išmanantis inžinierius – aukso vertės
2006m. gegužės 15d., Vakarų ekspresas

“Europoje ir visame pasaulyje skamba šūkis – “Atgal į inžineriją”. Inžinerinių specialybių poreikis ir aktualumas auga kiekvieną dieną. Mūsų absolventai su bedarbystės problema nesusiduria – juos dar studijuojančius verbuoja darbdaviai”. Taip trumpai drūtai Klaipėdos universiteto (KU) Jūrų technikos fakulteto (JTF) siūlomų studijų vertę apibūdino šio fakulteto prodekanė dr. Rima Mickevičienė.

Skaityti toliau…Dvyliktokus ragina pasidomėti darbo rinka
2006m. balandžio 17d., Klaipėda

Kiekvienų mokslo metų pabaigoje abiturientams iškyla klausimas, kur stoti. Kokios populiariausios aukštųjų mokyklų studijų programos ir kokie specialistai iš tiesų reikalingi teiravomės Klaipėdos universiteto ir verslo konsultavimo bei personalo atrankos specialistų.

Skaityti toliau…GMMF – logiškai mąstantiems, truputį meniškiems ir mylintiems gamtą
2006m. balandžio 10d., Vakarų ekspresas

Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas (GMMF), kasmet priimantis apie 175 studentus į bakalauro studijas, šiemet abiturientams siūlo biologijos, ekologijos, hidrologijos ir okeanografijos, informatikos, matematikos bei rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos pagrindinių studijų programas.
Pasak GMMF dekano doc. dr. Petro Grecevičiaus, kiekviena iš šių specialybių suteikia galimybę studijuoti ir išmokti fantastiškų dalykų. Būsimieji informatikai bei matematikai, be abejo, turi nusiteikti rimtoms matematikos studijoms. Matematikos teks paragauti ir hidrologams bei kraštotvarkininkams. Pastarųjų dar laukia kompiuterinės grafikos, architektūros istorijos, architektūrinio projektavimo studijos. Biologijos studijos, anot pašnekovo, suteikia galimybę pažinti gamtos stebuklus, ieškoti būdų padėti žmogui.

Skaityti toliau…Nuosavas verslas stipriausiai pririša prie tėvynės
2006m. balandžio 06d., Verslo žinios

Migracijos rykštei vis skaudžiau plakant, sukrusta ieškoti būdų, kaip ją sustabdyti. Anot specialistų, verslumo skatinimas gali būti vienas iš migracijos plitimo priešnuodžių. O pagrindinė priežastis, trukdanti pasinaudoti galimybėmis imtis verslo pačiam, – informacijos trūkumas.

Skaityti toliau…Klaipėda vilioja, nors aukso kalnų nežada
2006m. kovo 30d., Verslo žinios

Uostamiestis – savitos specifikos miestas, pritraukiantis nemažai jaunimo iš kitų rajonų. Tačiau specialistai perspėja, kad atlyginimais Klaipėda nusileidžia sostinei, nors norintiems dirbti ir užsidirbti galimybių ir čia netrūksta.
Šiandien Lietuvą drebina iš šalies masiškai išvykstantys darbuotojai. Klaipėdos kraštas – ne išimtis. “Paskutiniai rinkos tyrimai rodo, kad net 50% apklaustųjų, besimokančių ar baigusių auštąsias ir aukštesniąsias mokyklas, ketina išvažiuoti padirbėti į užsienį. Ir tik vienetai galvoja dirbti pagal specialybę”, – su liūdna tendencija supažindina Aras Mileška.

Skaityti toliau…Darbdaviai iš jaunimo nebereikalauja darbo patirties
2006m. kovo 21d., Vakarų ekspresas

Kol Prancūzijoje jaunimas piketuoja dėl darbo rinkos reformų, didžioji dalis Lietuvos jaunimo gali būti ramūs dėl darbo vietų. Į užsienį išvažiavusių tautiečių dėka šalyje ženkliai sumažėjus nedarbo lygiui, darbdaviai nebedrįsta reikalauti, kad darbuotojai turėtų darbo patirtį.

Skaityti toliau…Profesinis orientavimas padės apsispręsti
2006m. kovo 20d., Vakarų ekspresas

Praėjusių metų pavasarį startavę du projektai dvyniai, leisiantys sukurti modernią profesinio orientavimo ir karjeros planavimo sistemą, įgyja pagreitį. Netrukus bus įkurti informavimo taškai mokyklose bei profesinio orientavimo centrai. Projektų “Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas” bei “Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) sukūrimas bei plėtojimas” pagrindinis tikslas – supažindinti mokinį su rinkos poreikiais bei padėti pasirinkti Lietuvos ūkyje paklausią profesiją.

Skaityti toliau…Kolegijos pasigenda bendravimo su darbdaviais
2006m. kovo 16d., Vakarų ekspresas

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai ketina raginti uostamiesčio darbdavius labiau bendradarbiauti su kolegijomis rengiant būsimuosius specialistus. Susirinkęs aptarti kolegijų problemų Rūmų Švietimo komitetas konstatavo, jog bendradarbiavimo su darbdaviais ypač reikėtų organizuojant studentų praktiką.

Skaityti toliau…Darbas užsienyje: daugiau privalumų nei trūkumų
2006m. kovo 02d., Verslo žinios

Kurį laiką padirbėti užsienyje naudinga, tikina ir personalo specialistai, ir darbą svetur jau išbandžiusieji. Tačiau patariama į pirmą vietą neiškelti materialinių motyvų, o kaupti žinias ir plėsti akiratį.

Skaityti toliau…Kildami į darbo žvalgytuves – tik apsišarvavus kantrybe
2006m. sausio 05d., Verslo žinios

Ieškoti darbo – taip pat nelengvas darbas, tikina specialistai. Taigi tiems, kurie dairosi naujų galimybių ar pirmųjų pareigų, patariama išnaudoti visas įmanomas priemones.

Skaityti toliau…Modernizuotas Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
2005m. liepos 27d., Verslo žinios

Galutinai įgyvendintas pirmasis projektas, kuriam buvo suteikta ES struktūrinių fondų parama. Rugpjūčio 12 d. bus pristatytas gatavas produktas – modernizuotas Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas.

Skaityti toliau…Studentai dirba ir naktimis
2005m. kovo 09d., Klaipėda

Dauguma Klaipėdos universiteto studentų tenkinasi 41 lito stipendija. Pretenduoti į bedarbio pašalpą dieninio skyriaus studentai negali. Vis daugiau besimokančiųjų ieško papildomo uždarbio. Nors uostamiesčio darbdaviai mieliau į darbą priima kvalifikuotus darbuotojus, pro duris jie nevaro ir studentų. Dirbančią studentiją palankiai vertina ir aukštųjų mokyklų vadovybė.

Skaityti toliau…Iš gandų spausk naudą sau
2004m. gruodžio 23d., Verslo žinios

Niekam ne paslaptis, kad įvykius bendrovėse lydi įvairūs gandai. Paskalomis ir mitais dažnai apraizgomi ir aukščiausio lygio vadovai. Žinoma, savaip interpretuoti informaciją yra žmogiška. Specialistai perspėja, kad nekontroliuojami gandai gali pakenkti bendrovės darbo aplinkai. Tačiau sumanus vadovas šią žmogišką silpnybę gali išnaudoti savo naudai.

Skaityti toliau…Jaunuolių darbo lūkesčiai toli nuo realybės
2004m. lapkričio 18d., Verslo žinios

Atlikus tyrimą Klaipėdoje ir apklausus buhalterinės apskaitos specialybės studentus, paaiškėjo, kad jaunuoliai ne visada realiai vertina darbo rinką ir savo galimybes. Specialistai pažymi, kad jau mokyklose reikėtų suteikti žinių apie darbo rinką, uždarbio galimybes, aiškinti, kaip išlikti konkurencingam.
Tyrimą atlikusios Klaipėdos konsultacijų bendrovės UAB “Akrisida” duomenimis, dauguma apklaustų būsimųjų buhalterių ateityje savo veiklą sieja būtent su įgyta specialybe. Dažniausiai norima darbuotis didelėje bendrovėje.

Skaityti toliau…Randa pigesnės darbo jėgos
2004m. lapkričio 15d., Verslo žinios

Darbo jėga Vakarų Lietuvoje brangsta kaip ir visoje šalyje. Siekdamos išsaugoti darbuotojus, daugelis bendrovių ėmė didinti atlyginimus. Tačiau kai kurie darbdaviai sugeba nedidinti sąnaudų – jie iškelia gamybą į pigios darbo jėgos trečiąsias šalis arba parsiveža iš ten specialistų.

Skaityti toliau…Klaipėdos verslui – daugiau konsultantų
2004m. lapkričio 10d., Verslo žinios

Per pastarąjį pusmetį Klaipėdoje veiklą pradėjo kelios naujos verslo konsultacijų bendrovės. Darbuotojų atrankos, rinkos tyrimų specialistai, mokymų organizatoriai teigia, kad šių paslaugų paklausa Vakarų Lietuvoje – nemenka ir, prognozuojama, gerokai didės. Sėkmingu darbu džiaugiasi ir čia filialus atidariusios didžiosios konsultacijų bendrovės.

Skaityti toliau…Klaipėdai trūksta kvalifikuotos darbo jėgos
2004m. birželio 30d., Verslo žinios

Specifine darbo rinka laikomoje Klaipėdoje trūksta darbo kvalifikuotos jėgos, teigia veiklą pradedanti žmogiškųjų išteklių valdymo bendrovė UAB “Akrisida”, pradėjusi teikti darbuotojų paieškos ir atrankos paslaugas Klaipėdos verslininkams.

Skaityti toliau…Bedarbiai neria į internetą
2004m. balandžio 20d., Klaipėda

Virtualiomis darbo biržomis pasitikima labiau negu tikrosiomis. Darbo neturinčių Klaipėdos miesto ir rajono gyventojų skaičius vis dar vienas didžiausių Lietuvoje. Statistika rodo, kad daugiau bedarbių yra įregistruota tik Vilniaus ir Kauno miesto bei rajono darbo biržose. Ilgą laiką nesulaukiantys jokių pasiūlymų klaipėdiečiai vis dažniau griebiasi šiaudo ir darbo ieško ne tradiciniais laikomais metodais – per laikraščius, pažįstamus ar įdarbinimo agentūras, bet virtualioje erdvėje – globaliniame interneto tinkle.

Skaityti toliau…