Prisijungti

Darbo pasiūlymų paieška


Vadovams
Specialistams
Darbininkams
Manager akademija

Organizacijų tyrimai

Kiekviena įmonė, nepaisant to, kokia veikla ji užsiima, suvokia žmogiškųjų išteklių svarbą jos sėkmingumui. Net ir sėkmingai dirbančios įmonės susiduria su personalo valdymo problemomis, o galbūt neišnaudoja savo potencialo?
Organizacijų tyrimų tikslas – objektyviai nustatyti esamą situaciją ir rasti šios situacijos gerinimo būdus. Tyrimai gali būti naudojami kaip organizacijos veiklos monitoringas, siekiant tiksliai žinoti savo stipriąsias puses, efektyviai išnaudoti potencialą ir tobulintinas sritis, siekiant išlikti konkurencinga.
Tyrimai atspindi tikslų ir objektyvų įmonės vaizdą, išgrynina pagrindines problemas, o mūsų profesionalūs specialistai pateiks šių problemų sprendimo rekomendacijas, kuriomis vadovaudamiesi galėsite priimti tikslingus, įmonės efektyvumą didinančius personalo valdymo sprendimus.

Jums verta atlikti tyrimą, jei:

 • Žinote problemas, tačiau nežinote, kaip jas spręsti.
 • Norite identifikuoti savo stipriąsias puses, kad galėtumėte jas įtvirtinti, išnaudoti savo potencialą, bei rasti tobulintinas sritis įmonės veikloje.
 • Susiduriate su didžiule darbuotojų kaita ir nežinote jos priežasčių.
 • Darbuotojai ėmė konfliktuoti ar atsirado tarpusavio santykių sunkumų.
 • Numatote pokyčius: pareigų pakeitimus, kuriate naują motyvacijos, lojalumo sistemą ar kt.
 • Norite įvertinti įmonėje atliktų veiksmų ar įdiegtų naujovių naudą bei įvykusius pokyčius.
 • Norite objektyviai įvertinti savo darbuotojų kompetencijų lygį, jų tobulinimosi reikmes ir sukurti tikslingą mokymosi planą.
 • Tiesiog rūpinatės savo darbuotojais.

Atliekami tyrimai:

Klientų atsiliepimai apie paslaugas

Susisiekite su mumis, įvertinę Jūsų poreikius, pasiūlysime sprendimą, tinkantį Jums!

 • Klaipėdos padalinys: Tel. 8 (46) 414111
 • Vilniaus padalinys: Tel. 8 (5) 2102327
 • Mobilus telefonas: 8 (681) 32716
 • El. paštas: info @ manager.lt


ĮMONĖS PSICHOLOGINIO KLIMATO TYRIMAS

Psichologinis organizacijos klimatas – visuma psichologinių sąlygų, įtakojančių efektyvią grupinę veiklą, produktyvumą, asmenybės raidą, darbuotojų gyvenimo kokybę ir kt. Sveikas organizacijos klimatas padeda apsisaugoti nuo daugelio nepageidaujamų reiškinių – darbuotojų konfliktų, nelojalumo, išėjimo iš darbo.

Įmonėse, kur vyrauja geras klimatas, atlyginimas nėra pagrindinis pasitenkinimo darbu veiksnys.

Psichologinis klimatas yra įtakojamas daugelio organizacijos charakteristikų. Reikšmingiausia iš jų – vadovaujančių darbuotojų elgesys. Taip pat svarbu organizacijos dydis ir tai, kiek laiko organizacija gyvuoja, organizacijoje dirbančių žmonių darbo planavimo, atlygio ir apdovanojimo ypatybės. Organizacijos vadovui būtina žinoti esamą psichologinio klimato lygį ir nepasitenkinimo šaltinius, nes daugelį klimatą įtakojančių faktorių galima keisti, taip gerinant darbuotojų pasitenkinimą darbu. Klimatą būtina tirti dar ir dėl to, kad šis tyrimas atskleidžia „pavojaus zonas“ – sritis, kur artimiausiu metu gali iškilti problemų.

Tirdami įmonės mikroklimatą, mes deriname įvairius metodus. Paprastai yra atliekama apklausa raštu bei interviu su darbuotojais.

Apklausos anketa patikslinama pagal įmonės situaciją, Jūsų poreikius. Priklausomai nuo darbuotojų skaičius, lanksčiai organizuojama apklausa. Taip pat taikome ir interviu metodą – jis padeda giliau suprasti darbuotojų poreikius, nusiskundimus, atskleidžia „probleminių sričių“, kurios buvo nepastebėtos apklausos metu. Jau pats pokalbis veikia kaip mikroklimatą gerinantis veiksnys – darbuotojai turi progą išsakyti jiems rūpimus dalykus.

Dažniausiai tiriamos šios įmonės klimato charakteristikos:

 • Vaidmenų aiškumas
 • Požiūris į komunikaciją ir bendradarbiavimą
 • Požiūris į atlyginimo ir motyvavimo sistemą
 • Organizacijos tikslų ir uždavinių žinojimas
 • Požiūris į darbo organizavimą
 • Santykiai su vadovybe
 • Požiūris į darbo krūvį
 • Įsipareigojimai organizacijai
 • Požiūris į pokyčius
 • Požiūris į paslaugų kokybę
 • Požiūris į konfliktų valdymą bei kt.

Kadangi klimatą įtakoja labai daug veiksnių, rekomenduojame tyrimą atlikti periodiškai, taip pat po svarbesnių permainų organizacijoje, kad išvengti neigiamų pasekmių.

Daugiau informacijos tel. 8 681 32716


DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS TYRIMAS

Neabejotina, kad būtent motyvacija yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių darbuotojų veiklos rezultatus. Net patys geriausi darbuotojai, jei jie nebus skatinami, dirbs geriausiu atveju tik vidutiniškai.

Klaidinga yra manyti, kad darbuotojo motyvacija priklauso tik nuo jo asmenybės savybių. Didžiulę įtaką turi įmonės sukurta atlyginimo, skatinimo sistema, tarpasmeniniai santykiai, vadovų elgesys.

Dažnai motyvacinė sistema įmonėje keičiama iki galo neišsiaiškinus darbuotojų poreikių ar nuomonės. Atliktas tyrimas leidžia sukurti efektyviausią skatinimo sistemą.

Darbuotojų motyvacijos tyrimą verta atlikti, jei…

 • Norima išsiaiškinti, kokia yra darbuotojų motyvacija
 • Ieškoma būdų, kaip labiau skatinti darbuotojus
 • Norima sukurti ar keisti esamą atlyginimų ir skatinimo sistemą

Daugiau informacijos tel. 8 681 32716


“360 LAIPSNIŲ” GRĮŽTAMOJO RYŠIO TYRIMAS

360° grįžtamojo ryšio tyrimas – suteikia darbuotojui, vadovui, organizacijai išsamų ir įvairiapusišką grįžtamąjį ryšį apie jų veiklą ir juos pačius.
Tai vienas objektyviausių metodų, dažniausiai taikomas, kai organizacijoje įgyvendinami karjeros valdymo projektai, pvz., sudarant asmeninius darbuotojų ugdymo planus, arba/ir atliekant organizacijos darbuotojų veiklos vertinimą.
Gauti išsamų ir objektyvų grįžtamąjį ryšį organizacijai yra be galo svarbu, kadangi tik taip įmanoma sėkmingai valdyti personalą, kurti valdymo sistemą, tinkamai pasiruošti pokyčiams ar juos inicijuoti.

Tyrimo metu sugretinama iš skirtingų šaltinių gauta informacija: darbuotojo (dažniausiais viduriniojo lygio vadovo) gebėjimus vertina jo pavaldiniai, kolegos, vadovai ir ekspertai, taip pat pats žmogus, todėl vienas trumpas tyrimas leidžia objektyviai ir visapusiškai įvertinti individą ir jo sugebėjimus bei rasti skirtumus tarp subjektyvaus savęs vertinimo ir aplinkinių nuomonės, tarp esamo ir laukiamo rezultato. Taip nustatomos sritys, kurias reikėtų ugdyti ar tobulinti. Suteikiama galimybė analizuoti ir keistis.

Kada verta atlikti 360 laipsnių vertinimą? Jei Jūs norite…

 • Sėkmingai įgyvendinti organizacijoje karjeros valdymo projektus, ugdyti savo darbuotojus.
 • Sužinoti savo stipriąsias ir tobulintinas puses.
 • Pagerinti darbo atlikimą.
 • Paskatinti atvirą bendravimą tarp darbuotojų.
 • Pagerinti vadovavimo kompetencijas.
 • Užtikrinti efektyvų komandinį darbą.
 • Nustatyti mokymo poreikius.
 • Numatyti organizacijos plėtros strategijas.
 • Objektyviai įvertinti pokyčius.
 • Atskleisti įvairiapusišką nuomonę apie vadovo ar pavaldinio kompetencijas.

Atliekant tyrimą išsaugomas dalyvių anonimiškumas, tačiau vadovui suteikiama galimybė matyti, kuo skiriasi atsakymai. Tai padeda pasiekti tikslesnio vertinimo. Tyrimo dėka, darbuotojai (vadovai) paskatinami toliau dirbti teisinga linkme – ištaisyti klaidas ir trūkumus bei įtvirtinti privalumus.

Tyrimas padeda rasti darbuotojų ugdymo priemones, kurios ne tik teigiamai įtakotų darbuotojo asmeninį augimą bei profesinę karjerą, bet ir organizacijos sėkmę. Taip tikslai ir ketinimai virsta veiksmais.

Daugiau informacijos tel. 8 681 32716


PERSONALO MOKYMO POREIKIŲ TYRIMAS

“Aš visada pasirengęs mokytis, bet ne visada man patinka, kai mane moko.” (Winston Churchill)

Kas yra mokymo poreikių tyrimas?

Mokymo poreikių tyrimas (MPT) yra sisteminis duomenų rinkimas, kuris padeda nustatyti konkrečios įmonės darbuotojams reikalingų įgūdžių, žinių trūkumą. Tikslas yra objektyviai nustatyti poreikius ir suplanuoti mokymosi galimybes.
Sėkmingam suaugusiojo mokymui /si itin didelę reikšmę turi mokymosi motyvacija, t.y., iš vidaus stimuliuojamas poreikis tobulėti ir siekti naujų žinių bei gebėjimų. MPT padeda objektyviai išsiaiškinti šiuos konkrečius poreikius.
Mokymosi galimybių paruošimas darbuotojams suteikia stimulą vystytis ir pasiekti asmeninių bei karjeros tikslų, o įmonei – optimaliai panaudoti personalo potencialą, siekiant konkurencinio pranašumo.

Jums reikia atlikti šį tyrimą, jei …

 • Darbuotojai dirba nepakankamai efektyviai, daro perdaug klaidų; Nesate patenkinti įmonės rezultatais;
 • Norite išsiaiškinti, kurių kompetencijų darbuotojams šiuo metu trūksta;
 • Norite apibrėžti, kokios darbuotojų žinios ir kurie sugebėjimai įtakoja jų atliekamo darbo rezultatus;
 • Siekiate sėkmingai įgyvendinti įmonės plėtrą;
 • Suprantate, kad sėkmingam suaugusiojo mokymui /si itin didelę reikšmę turi mokymosi motyvacija, todėl stengiatės išsiaiškinti šiuos konkrečius poreikius.
 • Neturite įdiegę vertinamojo pokalbio ar kitos darbuotojo kompetencijų vertinimo sistemos, kuri padėtų išsiaiškinti realius darbuotojo mokymo /si poreikius;
 • Siekiate efektyviai išnaudoti tiek pinigus, tiek laiką, skirtą Jūsų darbuotojų mokymui / si.

Manager.LT vykdomas MPT padeda organizacijoms objektyviai apibrėžti realius darbuotojų mokymosi poreikius, tiksliau ir efektyviau pasirinkti mokymo sritis bei būdus, parengti realius poreikius atitinkantį mokymosi planą.

Daugiau informacijos tel. 8 681 32716


Susisiekite su mumis, įvertinę Jūsų poreikius, pasiūlysime sprendimą, tinkantį Jums!

 • Klaipėdos padalinys: Tel. 8 (46) 414111
 • Vilniaus padalinys: Tel. 8 (5) 2102327
 • Mobilus telefonas: 8 (681) 32716
 • El. paštas: info @ manager.lt

Grįžti į paslaugas